Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Cypress

14 000  bez DPH


Toto dvoudenní školení se zaměřuje na praktický a komplexní přístup k automatizovanému testování webových aplikací pomocí nástroje Cypress. Kurz poskytuje účastníkům pečlivě strukturovaný přehled o klíčových konceptech a postupech spojených s testováním v prostředí Cypress. Celkově je toto školení navrženo tak, aby účastníkům poskytlo pevný základ a pokročilé dovednosti pro úspěšné automatizované testování webových aplikací pomocí nástroje Cypress. Kurz kombinuje teoretické koncepty s praktickými cvičeními, které umožní účastníkům osvojit si klíčové schopnosti potřebné pro efektivní testování moderních webových aplikací.

Osnova první den: 

 1. Úvod do Cypress
  1. Co je to Cypress a proč je vhodný pro testování webových aplikací?
  2. Přehled funkcí a možností nástroje.
 2. Instalace a konfigurace
  1. Instalace Cypress pomocí správce balíčků (npm nebo yarn).
  2. Základní konfigurace a nastavení projektu.
 3. Základní testování
  1. Vytvoření prvního testu v Cypress.
  2. Struktura testovacího souboru.
  3. Práce s výběry elementů pomocí selektorů.
  4. Interakce s webovými stránkami – klikání, vyplňování formulářů, atd.
 4. Asynchronní operace
  1. Zvládání asynchronního chování pomocí příkazů jako should a then.
  2. Zpracování AJAX požadavků a waiting na jejich dokončení.
 5. Rozšiřitelnost a modularita
  1. Organizace testů do testovacích souborů a složek.
  2. Vytváření vlastních příkazů a utilit pro opakovaně používané kroky.

 

Osnova druhý den:

 1. Pokročilé selektory a aserce
  1. Práce s pokročilými selektory pro specifické elementy.
  2. Použití asercí pro ověřování stavu webových stránek.
 2. Interakce s formuláři a ovládacími prvky
  1. Testování interakcí s různými typy ovládacích prvků (checkboxy, radio tlačítka, atd.).
  2. Validace formulářů a zpracování chyb.
 3. Testování navigace a URL
  1. Ověřování změn URL a navigace mezi stránkami.
  2. Testování „routingu“ a „deep linkingu“.
 4. Práce s testovacími daty
  1. Zavádění testovacích dat pomocí fixtures nebo API.
  2. Parametrizace testů a opakování testovacích scénářů s různými daty.
 5. Integrace do CI/CD pipeline
  1. Jak integrovat testy vytvořené v Cypress do vaší automatizované pipeline.
  2. Spouštění testů na různých prostředích a prohlížečích.
 6. Vytváření reportů a analýza výsledků
  1. Generování detailních reportů po běhu testů.
  2. Interpretace a analýza výsledků testů.