Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Data Analyzing

15 900  bez DPH

• Úvod do SQL Server Analysis Services

 • Výhody a nevýhody zpracování dat OLTP vs. OLAP
 • Architektura Analysis Services
 • Instalace Analysis Services

• Vytváření analytických řešení v Analysis Services

 • Příprava dat pro analýzy
 • Založení Analysis Services projektu
 • Vytvoření datových zdrojů a pohledů
 • Vytvoření OLAP kostky

• Práce s dimenzemi

 • Vytváření a konfigurace dimenzí
 • Atributy dimenzí a hierarchické atributy
 • Třídění, organizování, grupovanie a filtrování atributů
 • Skrývání atributů, změny v zobrazování atributů uživatelem

• Sledování souhrnů a veličin

 • Práce se sledovanými veličinami
 • Aditivní a semi-aditivní veličiny
 • Organizování sledovaných veličin

• Dotazování se na OLAP kostky

 • Základy jazyka MDX
 • Přidání vlastních kalkulací do kostky

• Další funkcionalita OLAP kostek

 • Klíčové ukazatele výkonnosti – KPI
 • Akce
 • Perspektivy
 • Překlady a jazykové verze OLAP kostek
 • Partitioning OLAP kostek a scale-out škálování výkonu

• Uvedení OLAP kostek do provozu

 • Zavedení do provozu (přímo i nepřímo)
 • Zabezpečení a nastavení databází Analysis Services
 • Práce s OLAP kostkami přímo v Excelu
 • Integrace s Reporting Services

• Správa OLAP kostek

 • Nastavení OLAP zpracování – ROLAP, HOLAP, MOLAP
 • Logování, monitorování a optimalizace OLAP kostek a dotazů
 • Zálohování a obnova databází Analysis Services

• Data mining

 • Přehled a přínos data miningu v SQL Serveru
 • Podporované algoritmy zpracování dat v data miningu a jejich vhodnost použití na konkrétní typy problému v praxi
 • Principy fungování neuronových sítí
 • Vytvoření data miningových modelů
 • Validace správnosti a relevance modelů
 • Předpověď hodnot pomocí modelů a jazyka DMX