Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Datové modelování

22 990  bez DPH

Slávek Rydval, UML Expert, školitel


Slávek je školitel UML technologií, autor knih nejen o UML a také tak trochu bloger, protože píše svůj blog Můj život s UML. UML a Sparx Enterprise Architect používá denně. Vede kurzy, pomáhá zavádět metodiky a vyvíjí aplikace. Je autorem knih připravujících k certifikační zkoušce OCUP 2 Foundation a Intermediate. Ale nejen to. Se svou ženou Leonou má tři děti a společně s kamarádem Petrem dali dohromady již tři knihy pro děti o dubáncích.

Podílel se na zvučných projektech jako T-Mobile Chytré auto, ČSOB Privátní banka: Biometrické podpisy dokument, T-Mobile: Biometrické podpisy smluv nebo eBanka.

Na jeho školeních z kategorie UML a Sparx Enterprise Architect se rozhodně dozvíte velmi hodnotné informace, které Vám nabídne málokdo.


 

Datové modelování je nedílnou součástí dodávky změn. Požadavky téměř vždy vedou k potřebě data ukládat, přenášet či jinak s nimi pracovat. A je práce analytika, aby navrhl vhodné datové struktury. Takový návrh by pak měl být jednak platformově nezávislý např. z důvodu reference či správného chápání různými analytiky, jednak technologicky a platformově závislý, abychom specifikovali požadavky na vývoj.

Cílem školení je postihnout oba přístupy a ukázat, jak je vhodně propojit nejenom mezi sebou, ale i mezi dalšími modely. Účastníci se dozví potřebné množství teoretických základů a hned si je procvičí pomocí modelování na obou úrovních.

Osnova:

 • Úvod
  • Základní pojmy a jejich chápání (model, modelování, data)
  • Rozdíly v přístupu k datovému modelování (PIM a PSM) – míry abstrakce
  • Použití modelovacího nástroje Sparx Enterprise Architect pro datové modelování
  • Postupy, tipy návody
  • Příklady
 • Část první: datové modelování nezávislé na platformě – konceptuální modelování (odpovídá na otázku CO)
  • Důležité pojmy: entita, relace
  • Modelování pomocí UML (základy diagramu tříd) a E-R diagramů
  • Násobnosti vazeb, možnosti omezování a další pravidla pro integritu dat
  • Práce s databázovými modely ve Sparx EA
  • Příklady
 • Část druhá: modelování technologií (odpovídá na otázku JAK)
  • Určování technologií pro různé vrstvy
  • Front-endy, back-endy, mezivrstvy
  • Význam platform
  • Technologické modely
  • Příklady
 • Část třetí: datové modelování pro relační databáze (odpovídá na otázku ČÍM)
  • Relační databáze
   • Databázové pojmy: tabulka, relace, primární a cizí klíče
   • Modelování: kardinalit, vazeb
   • Zajištění datové integrity
   • (De)normalizace modelu
   • Převod generalizace do relačního prostředí
   • Práce s databázovými modely ve Sparx EA
   • Indexy
   • Příklady
  • Ostatní možnosti

 

Délka trvání: 2 dny