Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

EA Awareness

20 000  bez DPH

Luboš Fryc

Enterprise | Security | Business Architect, Authorized Trainer
Luboš Fryc poskytuje služby jako kouč a autorizovaný školitel podnikové a bezpečnostní architektury. Přednáší standardy TOGAF® EA, SABSA®, O-ESA™ a klade důraz vysvětlení vzájemných vazeb s dalšími metodikami, jako jsou řízení rizik a bezpečnosti IRS, Open FAIR™, projektové a procesní řízení či ověřování kvality.
Stranou nezůstávají ani jeho přístupy k vysvětlení adaptace refaktorované – agilní architektury O-AA™ ve spojení s efektivní business a digitální transformací DP BoK™. Seniorní praktické zkušenosti z implementací od klientů přináší jako vhodný doplněk pro jednotlivá školení. Statisticky proškolil a do praxe i na certifikační zkoušky připravil již přes 1300 studentů.
Luboš má rozsáhlé zkušenosti z mnoha odvětví, kterými za svoji 28 letou profesní dráhu prošel – telco, fintech, insurance, automotive, logistics, healthcare, public, government atp. a to u klientů v tuzemsku i zahraničí. Důležitými kritérii pro standardizaci, zdroj principů a best practices jsou mj. i ISO normy (např. 270xx, 420xx), které Luboš při dodávkách svých služeb každodenně používá. Pravidelně na různá témata připravuje online setkání či workshopy, které nastiňují důležitá odvětví a trendy – například tyto IT Breaky .
Aktivně se podílí na tvorbě a rozvoji standardů (Bodies of Knowledge) v rámci pracovních skupin a jednotlivých fór u The Open Group nebo SABSA Institute. Často se účastní jako speaker na workshopech a konferencích a též předává strategické, bezpečnostní a architekturní vědomosti studentům vysokých škol v rámci magisterských studijních programů.
Několik posledních let spolupracuje ve veřejném sektoru s odpovídajícími agendami na standardech eGovernmentu ČR/SR a to u témat architektury a bezpečnosti.
Je držitelem certifikátů, které můžete najít na následujícím odkaze:

Základní informace:

Absolvováním kurzu získáte náhled a ukázku postupů pro základní pochopení podnikové architektury (EA), vedené strategicky vůči kontextu fungování podniků a také rozsah, možnosti a řešené potřeby u jednotlivých konceptů, které k pokrytí kontextu podniku mohou vést.

Cílová skupina:

Účastníky jsou typicky ti, kteří budou chtít pochopit důvod a souvislosti disciplíny podnikové architektury (EA) . Nabízí se tak cesta, aby se efektivně mohli seznámit s funkčními přístupy, které se v kombinacích osvědčují a mohou vést k praktickému užití EA rámce(-ů).

Příklady účastníků:

  1. Jsem podnikový architekt a potřebuji znát širší souvislosti charakteru TOGAF® EA metodiky
  2. Nejsem architekt a chci se jím stát, hledám základní informace
  3. Jsem architekt, ale ne podnikový architekt a chci se jím stát, potřebuji prohloubit kontext

Navazující kurz:

Na kurz EA Awareness může volně navazovat dvoudenní kurz TOGAF® EA Foundation kurz. Při koupi těchto dvou kurzů současně, je kurz EA Awareness za zvýhodněnou cenu 10 000 Kč.

Výsledky výuky u TOGAF® EA 10 Foundation L1 kurzu (Bloom’s Taxonomy):

  1. Remember

Harmonogram kurzu:

I. den

09:00 – The Architect’s Toolkit

10:50 – Přestávka

11:10 – The Open Group Library Content

12:00 – The TOGAF® Standard, EA, Digital Edition Overview

13:00 – Oběd

13:40 – The Portfolio of Digital Open Standards

14:20 – EA Abstractions vs. ADL Abstractions

14:50 – Přestávka

15:00 – EA & The Practitioner Role – Basic Roles / Work Spaces

15:30 – Přestávka

15:35 – Skills e-Assessment (20 min. – multichoice Q/A)

16:00 – Final Discussion

Akreditované školení:

  1. Společnost Anywhere je držitelem TOGAF® / ArchiMate® Commercial Licences, jsme členové Architecture / ArchiMate Forum. Poskytuje akreditované kurzy jako ATTCP ve spolupráci s The Open Group. Naši lektoři jsou plně certifikovaní v oblastech, které jsou předmětem akreditovaných i neakreditovaných kurzů a účastní se neustálého rozvoje v hard / soft skills, včetně školících dovedností.
  2. Tento neakreditovaný kurz obsahuje Courseware v EN jazyce a lektor přednáší obsah v CZ nebo EN jazyce (podle vypsaného termínu). Základní prověření dosažených znalostí probíhá v rámci Anywhere, elektronicky také v EN jazyce. Forma poskytnutí kurzu může být onsite, online, in-house.

ArchiMate ® , DirecNet ® , Making Standards Work ® , OpenPegasus ® , The Open Group ® , TOGAF ® , UNIX ® , UNIXWARE ® , X/Open ® , and the Open Brand X ® logo are registered trademarks and Boundaryless Information Flow™, Build with Integrity Buy with Confidence™, Dependability Through Assuredness™, FACE™, the FACE™ logo, IT4IT™, the IT4IT™ logo, O-DEF™, Open FAIR™, Open Platform 3.0™, Open Trusted Technology Provider™, Platform3.0™, the Open O™ logo, and The Open Group Certification logo (Open O and check™) are trademarks of The Open Group.

BIAN™ is a trademark of Banking Industry Architecture Network. | eTOM™ and Frameworx™ are trademarks of the TM Forum.