Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Enterprise architektura - nové přístupy

19 900  bez DPH


Osnova:

Co je a co není Enterprise Architektura

 • Disciplíny EA
 • Techniky EA
 • Diskuse: které z činností jsou součástí Enterprise Architektury a které nikoliv, úroveň detailů EA

Techniky pro získání podpory a efektivní fungování EA

 • Výběr správných partnerů
 • Výběr správných řešení
 • Způsob a forma komunikace
 • Diskuse: Identifikace partnerů a výběr techniky k dosažení cíle

Obsah práce Enterprise architekta

 • Řízení požadavků
 • UML a tvorba use-case
 • UML a návrh SW
 • Formulace/zachycení strategie podniku a její provázání na projekty a další aktivity
 • Role Enterprise Architekta na projektech
 • Údržba strukturovaného popisu prostředí podniku – repozitáře
 • Diskuse: identifikace činností Enterprise Architekta a jejich rozdělení v čase

Zhodnocení stávajícího stavu EA a definice budoucích cílů

 • Zhodnocení stavu architektury – úrovně a techniky
 • Spolupráce s IT – operační model vs. EA
 • Diskuse: Vyhodnocení aktuálního stavu EA

Organizační umístění a složení týmu

 • Typická umístění EA týmu v podniku
 • Limity a příležitosti vyplývající z umístění v organizační struktuře
 • Struktura týmu EA, vazba na další týmy
 • Diskuse: Identifikace limitů a příležitostí EA v rámci vlastní organizační struktury

Nástroje pro řízení EA

 • Rámce a metodiky
 • Vizualizační nástroje
 • Úložiště architektonických dat – repozitář
 • Ukázky: Efektivní použití nástrojů pro zvýšení kvality EA

Aktuální témata EA

 • Servisně orientovaná architektura vs. objektově relační mapování
 • Zpracování obrovského množství dat – elastic search
 • Modelování a spouštění business procesů – BPMN cockpit

 

Cíle:

• Vymezení hranic Enterprise Architektury, přesun od technologií ke strategii podniku
• Náplň práce Enterprise Architekta
• Seznámení se se způsobem řízení a technikami prosazení Enterprise Architektury v podniku
• Organizační pokrytí Enterprise Architektury
• Seznámení s aktuálními tématy Enterprise Architektury a jejich řešeními

Požadavky:

• Základní povědomí v oblasti architektury

Kdo by se měl zúčastnit:

• Enterprise Architekti
• Business architekti a analytici
• IT architekti
• IT manažeři