Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

GitHub Actions

24 000  bez DPH


Dvoudenní školení „Ovládněte GitHub Actions: od základů po pokročilé techniky“ je určeno pro vývojáře, DevOps specialisty a všechny IT profesionály, kteří chtějí prohloubit své znalosti v oblasti automatizace softwarových procesů pomocí GitHub Actions. Tento kurz vás provede od základního úvodu do GitHub Actions, přes vytváření prvních workflow, až po pokročilé techniky a nejlepší praxe potřebné pro efektivní využití této mocné automatizační platformy.

První den je věnován základům, kde se účastníci naučí, jak nastavit prostředí, vytvořit workflow a pracovat s jobs a steps. Druhý den se zaměříme na pokročilé koncepty, jako jsou proměnné a podmíněné spuštění, kontejnery a integrace s cloudovými službami, čímž účastníci získají dovednosti potřebné pro automatizaci nasazování a správu CI/CD pipelines. Kurz klade důraz na praktické zkušenosti, poskytne účastníkům příležitost aplikovat naučené dovednosti prostřednictvím řady cvičení a reálných případů použití.

 

Délka školení: 2 dny

 

GitHub Actions

Osnova:

Den 1: Základy GitHub Actions

Úvod do GitHub Actions

 • Co jsou GitHub Actions a jak fungují
 • Přehled hlavních funkcí a výhod
 • Základní terminologie (workflows, jobs, steps, actions)

 

Nastavení prostředí

 • Představení GitHub prostředí
 • Konfigurace přístupů a tokenů pro GitHub Actions

 

Tvorba prvního workflow

 • Vytvoření jednoduchého workflow souboru (YAML)
 • Spuštění workflow na události, jako jsou push, pull request
 • Analýza výsledků a logů

 

Práce s Jobs a Steps

 • Definice jobs a steps v workflow
 • Použití akcí z GitHub Marketplace
 • Závislosti mezi jobs

Praktické cvičení: Vytvoření a spuštění základního workflow

 • Účastníci vytvoří vlastní repository a nastaví workflow pro automatizaci testování kódu

 

 

Den 2: Pokročilé techniky

Variables a Secrets

 • Použití environment variables a secrets pro bezpečnou práci s citlivými daty

 

Podmíněné spuštění a strategie

 • Použití podmínek pro spuštění nebo přeskočení kroků
 • Matice spuštění pro testování na různých platformách

 

Použití kontejnerů v GitHub Actions

 • Spuštění jobs v Docker kontejnerech
 • Vytvoření vlastních actions jako Docker kontejnery

 

Integrace a nasazení

 • Automatizace nasazování na cloudové služby (např. AWS, Azure, GCP)
 • Využití GitHub Actions pro CI/CD pipelines

 

Praktické cvičení: Automatizace nasazení aplikace

 • Účastníci vytvoří pokročilé workflow pro automatizaci testování, sestavení a nasazení aplikace na cloudovou službu.