Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Hibernate

13 900  bez DPH


Cíle kurzu:

 • Porozumění problematiky mapování objektů do relační databáze.
 • Naučení se architektury Hibernate.
 • Naučit se nakonfigurovat projekt pro použití s Hibernate.
 • Vědět, jak namapovat Java třídy a vztahy mezi objekty na relační databázi pomocí konfigurace v Hibernate.
 • Poznat HQL a Criteria API pro získávání Java objektů.
 • Sblížit se s Hibernate cache.

Osnova:

 • Výhody H
 • ibernate v porovnaní s JDBC
 • Úvod do ORM (Object Relational Mapping)
 • Hibernate zdroje

o Konfigurační soubory
o Mapovací soubory
o Perzistentní třídy
o Anotace

 • Architektura Hibernate
 • Datové typy
 • První aplikace v Hibernate
 • Hibernate API

o SessionFactory
o Session
o Transaction

 • Životní cyklus objektů v Hibernate

o Transient, persistent, detached objekty

 • CRUD operace
 • Verzování objektů
 • Primární klíče
 • Hibernate Query Language (HQL)
 • Criteria API
 • Dávkové zpracování
 • Kolekce v Hibernate
 • Caching
 • Použití Hibernate a Spring