Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Integrace v praxi

22 900  bez DPH


Cíle:

 • představit principy a nejvhodnější způsoby integrace dat a aplikací
 • na konkrétních příkladech vysvětlit detailní možnosti integrace dat a aplikací a jejich varianty

 

Obsah:

Úvod

 • Vymezení oblasti integrace
 • Enterprise integrace

Evoluce integrace

 • Vývoj tvorby informační systémů
 • Vývoj a typy integrace

Messaging

 • Volání služeb a zpráv, komunikace pomocí front
 • Vazba na Servisně orientovanou architekturu (SOA)

Komunikační a integrační vzory

 • Interakce mezi systémy
 • Transformace obsahu
 • Orchestrace volání
 • Komplexní cvičení

Message oriented middleware (MoM), Enterprise Service Bus (ESB)

 • Použití, funkce
 • Aplikační adaptéry

Technologické standardy

 • Standardy XML, WSDL, SOAP, JMS
 • Specifika webových služeb

Model driven integrace

 • Použití MDA a MDD v integraci
 • Případová studie

Integrace mezi podniky a se státní správou

 • Integrace dodavatelských řetězců, integrace státních úřadů a jejich registrů
 • Specifika mezipodnikové integrace
 • Případová studie

Zabezpečení integrace

 • bezpečnostní specifika integrace

Databázová integrace a souborová integrace

 • REplikace a synchronizace dat, ETL, CDC nástroje
 • Řízený přenos souborů (MFT)

Organizační zajištění integrace

 • Integrační týmy, architektura, činnosti

Případová studie

 • Komplexní případová studie

Požadavky:

 • základní přehled v IT

Pro koho je školení určeno:

 • IT architekti
 • vývojáři aplikací
 • vývojáři integrace