Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Integrating Risk and Security within a TOGAF® Enterprise Architecture

19 000  bez DPH

Luboš Fryc, TOGAF®, SABSA® a Business Architecture expert


Luboš Fryc je kouč a školitel podnikové a bezpečnostní architektury. Přednáší mj. standardy TOGAF®, SABSA® a Business Architecture, a to s důrazem na vysvětlení vzájemných vazeb s dalšími metodikami, jako řízení rizik a služeb, projektové a procesní řízení nebo ověřování kvality.

Aktivně spolupracuje na tvorbě standardů a na přípravě Bodies of Knowledge v rámci celosvětové komunity The Open Group Architecture & ArchiMate Forum.

Je držitelem certifikátů TOGAF® 9 CertifiedTOGAF® Essentials 2018 a The TOGAF® Standard – Version 9.2 a IRS within TOGAF®.


Pomocí akreditovaného školení Integrating Risk and Security within a TOGAF® Enterprise Architecture mohou jeho účastníci načerpat důležité informace a znalosti v průřezové oblasti bezpečnosti a rizik související s podnikovou architekturou vedenou dle TOGAF® rámce. Školení slouží k přípravě na posouzení, které vede k možnosti získat Open Badge pro tuto oblast. Další přidanou hodnotou tohoto online školení v Anywhere jsou detailní srovnávací analýzy s návaznými rámci a vysvětlení aplikování získaných vědomostí v praxi.

V detailu jde o tato probíraná témata:
 • základní bezpečnostní a rizikové koncepty ve vztahu s TOGAF® Architecture Development Method (ADM)
 • řízení bezpečnosti informací – Information Security Management (ISM)
 • celkový koncept pro podnikové řízení rizik – Enterprise Risk Management (ERM)
 • vysvětlení vztahů a vrstev IT bezpečnosti
 • standardy pro řízení a analýzu rizik – ISO/IEC 27000 family, ISO 31000, COBIT®
 • představení podnikové bezpečnostní architektury – Enterprise Security Architecture (ESA), SABSA, O-ESA atp.
 • vysvětlení, jak bezpečnost či rizika formují podobu průřezových zájmů celkově v organizaci a jak z pohledu Bezpečnostního architekta
Cílová skupina:
 • Podnikoví architekti, Bezpečnostní architekti, Manažeři bezpečnosti, Bezpečnostní analytici a specialisté, Manažeři řízení rizik, Manažeři pro business oblasti organizace
Akreditované školení
 • Žadatelé nemusí mít certifikát a znalosti na úrovni TOGAF® 9 standard (TOGAF 9 Level 2), nicméně velmi to při uchopení problematiky pomáhá.
On-line prověření znalostí (prostřednictvím internetu odkudkoliv)
 • Po absolvování akreditovaného školení je potřeba provést lehké prověření znalostí on-line zkouškou prostřednictvím internetu (odkudkoliv).
 • Poskytovatelé akreditovaných školení předloží vaše údaje (Candidate ID a kontaktní email) společnosti The Open Group, která Vám zašle e-mailovou pozvánku, abyste mohli absolvovat hodnocení.
Formát on-line hodnocení:
 • Jedná se o 36 otázek, jednoduchá otázka s více volbami, z nichž je jedna správná.
 • Pozvánky k hodnocení jsou vydávány a zasílány skupinou The Open Group a to kandidátům předloženým od poskytovatele školení až po uspokojivém ukončení kurzu.
 • Každá výzva je pro uchazeče jedinečná. Hodnocení lze provést v čase a místě, které účastník rozhodne libovolně podle svých potřeb.

Po úspěšném absolvování je od The Open Group zaslán Open Badge do 6 pracovních dnů.