Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Integrating Risk and Security within a TOGAF® Enterprise Architecture

19 000  bez DPH

Luboš Fryc

Enterprise | Security | Business Architect, Authorized Trainer
Luboš Fryc poskytuje služby jako kouč a autorizovaný školitel podnikové a bezpečnostní architektury. Přednáší standardy TOGAF® EA, SABSA®, O-ESA™ a klade důraz vysvětlení vzájemných vazeb s dalšími metodikami, jako jsou řízení rizik a bezpečnosti IRS, Open FAIR™, projektové a procesní řízení či ověřování kvality.
Stranou nezůstávají ani jeho přístupy k vysvětlení adaptace refaktorované – agilní architektury O-AA™ ve spojení s efektivní business a digitální transformací DP BoK™. Seniorní praktické zkušenosti z implementací od klientů přináší jako vhodný doplněk pro jednotlivá školení. Statisticky proškolil a do praxe i na certifikační zkoušky připravil již přes 1300 studentů.
Luboš má rozsáhlé zkušenosti z mnoha odvětví, kterými za svoji 28 letou profesní dráhu prošel – telco, fintech, insurance, automotive, logistics, healthcare, public, government atp. a to u klientů v tuzemsku i zahraničí. Důležitými kritérii pro standardizaci, zdroj principů a best practices jsou mj. i ISO normy (např. 270xx, 420xx), které Luboš při dodávkách svých služeb každodenně používá. Pravidelně na různá témata připravuje online setkání či workshopy, které nastiňují důležitá odvětví a trendy – například tyto IT Breaky .
Aktivně se podílí na tvorbě a rozvoji standardů (Bodies of Knowledge) v rámci pracovních skupin a jednotlivých fór u The Open Group nebo SABSA Institute. Často se účastní jako speaker na workshopech a konferencích a též předává strategické, bezpečnostní a architekturní vědomosti studentům vysokých škol v rámci magisterských studijních programů.
Několik posledních let spolupracuje ve veřejném sektoru s odpovídajícími agendami na standardech eGovernmentu ČR/SR a to u témat architektury a bezpečnosti.
Je držitelem certifikátů, které můžete najít na následujícím odkaze:

Pomocí akreditovaného školení Integrating Risk and Security within a TOGAF® Enterprise Architecture mohou jeho účastníci načerpat důležité informace a znalosti v průřezové oblasti bezpečnosti a rizik související s podnikovou architekturou vedenou dle TOGAF® rámce. Školení slouží k přípravě na posouzení, které vede k možnosti získat Open Badge pro tuto oblast. Další přidanou hodnotou tohoto online školení v Anywhere jsou detailní srovnávací analýzy s návaznými rámci a vysvětlení aplikování získaných vědomostí v praxi.

V detailu jde o tato probíraná témata:
 • základní bezpečnostní a rizikové koncepty ve vztahu s TOGAF® Architecture Development Method (ADM)
 • řízení bezpečnosti informací – Information Security Management (ISM)
 • celkový koncept pro podnikové řízení rizik – Enterprise Risk Management (ERM)
 • vysvětlení vztahů a vrstev IT bezpečnosti
 • standardy pro řízení a analýzu rizik – ISO/IEC 27000 family, ISO 31000, COBIT®
 • představení podnikové bezpečnostní architektury – Enterprise Security Architecture (ESA), SABSA, O-ESA atp.
 • vysvětlení, jak bezpečnost či rizika formují podobu průřezových zájmů celkově v organizaci a jak z pohledu Bezpečnostního architekta
Cílová skupina:
 • Podnikoví architekti, Bezpečnostní architekti, Manažeři bezpečnosti, Bezpečnostní analytici a specialisté, Manažeři řízení rizik, Manažeři pro business oblasti organizace
Akreditované školení
 • Žadatelé nemusí mít certifikát a znalosti na úrovni TOGAF® 9 standard (TOGAF 9 Level 2), nicméně velmi to při uchopení problematiky pomáhá.
On-line prověření znalostí (prostřednictvím internetu odkudkoliv)
 • Po absolvování akreditovaného školení je potřeba provést lehké prověření znalostí on-line zkouškou prostřednictvím internetu (odkudkoliv).
 • Poskytovatelé akreditovaných školení předloží vaše údaje (Candidate ID a kontaktní email) společnosti The Open Group, která Vám zašle e-mailovou pozvánku, abyste mohli absolvovat hodnocení.
Formát on-line hodnocení:
 • Jedná se o 36 otázek, jednoduchá otázka s více volbami, z nichž je jedna správná.
 • Pozvánky k hodnocení jsou vydávány a zasílány skupinou The Open Group a to kandidátům předloženým od poskytovatele školení až po uspokojivém ukončení kurzu.
 • Každá výzva je pro uchazeče jedinečná. Hodnocení lze provést v čase a místě, které účastník rozhodne libovolně podle svých potřeb.

Po úspěšném absolvování je od The Open Group zaslán Open Badge do 6 pracovních dnů.