Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

JAVA - Web Services

16 900  bez DPH


Cíle:

Po absolvování tohoto kurzu budete rozumět webovým službám a budete schopni je vytvářet a pracovat s nimi. Naučíte se služby testovat a napojit na vystavené služby svůj systém.

Osnova:

 1. Úvod do Webových služeb (proč webové služby, integrace…)
 2. Typy webových služeb SOAP a REST
 3. SOAP webové služby:
 • Definice služeb: WSDL a XSD
 • Praktická implementace pomocí JAX-WS
 • Praktická implementace pomocí Spring Framework
 1. REST webové služby:
 • Definice služeb: WADL
 • Praktická implementace pomocí JAX-RS
 • Praktická implementace pomocí Spring Framework
 1. Nástroj SoapUI:
 • Použití nástroje
 • Praktický příklad testování SOAP služeb
 • Praktické příklad testování REST služeb

 

Témata:

 • Co jsou webové služby
 • REST a SOAP
 • Návrh XSD a WSDL
 • SOAP prakticky pomocí JAX-WS
 • SOAP s použitím frameworku Spring
 • REST prakticky pomocí JAX-RS
 • REST s použitím frameworku Spring
 • Nástroj SOAP-UI

 

Délka školení: 2 dny

 

Požadavky:

Orientační znalost programování v jazyce JAVA a alespoň základní představa o XML