Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Java - základy programování

20 000  bez DPH


Cíle:

Po absolvování tohoto kurzu budete rozumět základům programovacího jazyka Java a budete zvládat úkonu jako:

 • Vytvoření Java aplikace
 • Zkompilování a spuštění aplikace
 • Nastavení IDE pro práci s Javou (Eclipse)
 • Vytvoření dokumentace (JavaDoc)

 

Osnova:

 • Úvod do programovacího jazyka Java
 • Objektově orientované programování (OOP)
 • Klíčová slova, identifikátory a typy
 • Výrazy, podmíněný příkaz, cykly
 • Pole
 • Návrh tříd – zapoudření, polymorfizmus a dědičnost
 • Práce s API (Javadoc)
 • Statické proměnné a metody, konstanty, Interface
 • Kolekce – Map, List, Set …
 • Výjimky
 • I/O proudy – čtení a zápis textového souboru z lokálního disku

 

Délka školení: 2 dny

 

Požadavky:

 • Orientační znalost programování v nějakém vyšším programovacím jazyce a chuť se učit nové věci
 • Pokročilá znalost angličtiny (školící materiály v anglickém jazyce)