Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

JavaScript

14 800  bez DPH


Toto dvoudenní školení je zaměřeno na osvojení základních i pokročilých aspektů jazyka JavaScript.

První den je věnován základům jazyka, kde se účastníci seznámí s historií, významem a syntaxí JavaScriptu. Prohloubí své znalosti v oblasti základních funkcí, metod, kontrolních struktur a práce s DOM. Důraz je kladen na praktické cvičení, během kterého si účastníci vyzkouší vytvoření vlastního skriptu.

Druhý den školení nabídne pokročilejší témata. Účastníci se zaměří na objekty, pole, události a asynchronní programování v JavaScriptu. Dále se dozví, jak vkládat a pracovat s externími knihovnami, jak rozpoznat a chránit se před základními bezpečnostními riziky a jak psát čitelný a udržitelný kód. Druhý den je zakončen praktickým cvičením, kde účastníci vytvoří rozsáhlejší projekt s využitím nabytých dovedností.

Celkově je školení navrženo tak, aby účastníci získali komplexní přehled o možnostech a technikách programování v JavaScriptu, a to jak pro začínající, tak i pro pokročilejší programátory.

 

Osnova první den:

Základy Javascriptu

 1. Seznámení a úvod do školení
  • Co je JavaScript?
  • Historie a vývoj JavaScriptu
  • Proč je JavaScript důležitý?
 2. Základní syntaxe
  • Proměnné
  • Datové typy
  • Operátory
 3. Základní funkce a metody
  • Vytváření a volání funkcí
  • Parametry a návratové hodnoty
  • Vnořené funkce
 4. Kontrolní struktury
  • Podmínkové příkazy
  • Smyčky
 5. Práce s DOM (Document Object Model)
  • Co je DOM?
  • Základní metody pro práci s DOM
  • Manipulace s elementy na stránce
 6. Praktické cvičení
  • Vytvoření jednoduchého skriptu s použitím získaných znalostí

Osnova druhý den:

Pokročilá témata a praxe

 1. Objekty a pole v JavaScriptu
  • Vytváření a manipulace s objekty
  • Vytváření a manipulace s poli
  • Metody a vlastnosti
 2. Události
  • Co jsou události?
  • Základní manipulace s událostmi
  • Vytváření vlastních událostí
 3. Základy asynchronního programování
  • Co je asynchronní programování?
  • Callbacks
  • Promises a async/await
 4. Základy práce s externími knihovnami
  • Jak vložit externí knihovnu do projektu
 5. Bezpečnost a dobré praktiky v JavaScriptu
  • Základní bezpečnostní rizika (XSS, CSRF, …)
  • Jak psát čitelný a udržitelný kód
  • Nástroje pro ladění kódu (debugging)
 6. Praktické cvičení a koncový projekt
  • Vytvoření většího projektu s použitím všech získaných znalostí