Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Jest 101

20 000  bez DPH

Jest 101

Délka školení: 2 dny

Den 1: Základy Jest a Unit testy

 

 Úvod do Jest

 • Co je Jest a proč jej používat
 • Přehled hlavních vlastností a výhod Jest
 • Instalace a nastavení prostředí

Psaní Základních Testů

 • Struktura testovacího skriptu
 • Testovací bloky (describe, test, it)
 • Základní aserce a expect funkce

Práce s Asynchronním Kódem

 • Testování Promise
 • Async/Await v testech
 • Časování a jeho řízení

Mockování

 • Úvod do mockování v Jest
 • Mockování modulů a API
 • Jest funkce pro mockování (jest.fn(), jest.mock(), atd.)

Praktické cvičení: Psaní Unit testů

 • Úkol: Napsat unit testy pro jednoduchou JavaScriptovou aplikaci
 • Společná review

 

Den 2: Pokročilá Témata a Testování Mobilních Aplikací

 

Integrační Testování

 • Rozdíl mezi unit a integračním testováním
 • Strategie pro psaní integračních testů
 • Demo: Psaní integračních testů pro komponenty React s využitím Jest a Testing Library

Konfigurace a Optimalizace Jest

 • Nastavení Jest konfiguračního souboru
 • Urychlení testů pomocí paralelního zpracování
 • Využití snapshots a test coverage

Testování Mobilních Aplikací

 • Úvod do testování mobilních aplikací s Jest
 • Integrace s platformami pro testování mobilních aplikací, jako jsou Appium nebo Detox
 • Praktická demonstrace: Psaní testů pro React Native aplikace pomocí Jest a Detox
 • Diskuze o výzvách při testování nativních vs. hybridních mobilních aplikací

E2E Testování s Jest a Puppeteer

 • Úvod do E2E testování
 • Integrace Jest s Puppeteer pro testování webových aplikací
 • Praktická demonstrace: Psaní E2E testů

Best Practices

 • Jak psát udržitelné a efektivní testy
 • Common problémy a jak je řešit
 • Strategie pro udržení kvality a efektivity testovacího kódu

Závěrečná Workshop session

 • Úkol: Implementace E2E testovacího scénáře pro reálnou aplikaci
 • Diskuze