Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Kubernetes Advanced

19 900  bez DPH

Ondřej Šika, DevOps Expert


Vývojem software a DevOps se zabývá už od roku 2009. Své praktické zkušenosti předává dnes na školeních, ale nabíral je jako freelancer i zaměstnanec pro malé firmy, startupy i velké korporace s cílem zefektivnit jim proces vývoje, testování a nasazování software. Dnes se primárně věnuje DevOps: návrhem softwarového stacku, vývojového a provozního prostředí ve firmách. Sám říká: „Práci s nástroji jako Docker, Kubernetes a Terraform se snažím co nejvíce automatizovat, aby lidé nemuseli dělat rutiny, které můžou jednoduše dělat stroje.“

Všechny kurzy pořádá formou workshopů (hands-on) a staví je na svých dlouholetých znalostech a zkušenostech z vývoje, testování a provozování softwarových projektů.


Popis kurzu:

Školení navazuje na základy Kubernetes. Kubernetes, v současnosti nejrozšířenější platformu na hostování Docker kontejnerů, používají všechny velikosti firem, od startupu po korporace – K8s umožňuje optimální správu všech vašich kontejnerů v potřebném rozsahu. Naši zkušení školitelé vás v rámci kurzu Kubernetes Advanced naučí, jak pokročile spravovat aplikace v Kubernetes. Naučíte se jak centralizovaně logovat do Graylogu, jak monitorovat aplikace v Prometheu a pracovat s operátory. Jako vždy si vše vyzkoušíte. Školení Kubernetes Advanced vás nasměruje, jak vybudovat výkonný Kubernetes cluster s vysokou dostupností na všech úrovních, který bude splňovat všechny vaše specifické požadavky.

Pro koho je školení určeno:

 • pro vývojáře a devops, kteří mají zájem provozovat větší aplikace v Kuberentes clusteru

 Osnova:

 • Stručné shrnutí základů v Kubernetes
 • Více o Controllerech – StatefulSets, DaemonSets, Jobs, …
 • Operátory
 • Centralizované Logování do Graylogu
 • Monitoring pomocí Promethea

Předchozí znalosti:

 • Základy práce s Dockerem
 • Základy práce s Kubernetes
 • Základy práce s Linuxem
 • Základy práce v terminálu

Technické požadavky:

 • Nainstalované Kubernetes lokálně, návod na instalaci dostanete
 • Přístup na internet – ideálně bez korporátní proxy
 • Výhodou (ne podmínkou) nainstalovaný Docker, návod na instalaci dostanete

Související kurzy: