Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Leading SAFe® certified course | CZ

27 990  bez DPH


Jste nováčkem v Scaled Agile Frameworku®? Kurz Leading SAFe® vás seznámí se základy SAFe a
vysvětlí vám principy a postupy, které vám pomohou s jistotou řídit transformaci Lean-Agile
organizace. Kurz také nabízí návody a nástroje, které jsou potřeba k efektivnímu vedení
distribuovanými týmů pracujících v několika zemích přes mnoho časových pásem.
Absolvujte kurz Leading SAFe a zjistěte, jak mohou firmy budovat „business agilitu“ a jak SAFe
využít ve vaší organizaci. Dozvíte se, jak vám SAFe pomůže zlepšit kvalitu, produktivitu, zapojení
zaměstnanců a zmenší čas potřebný k uvedení produktu na trh. Odejdete s pochopením toho, jak
sladit celou organizaci kolem stejných jasných cílů a jak zlepšit tok hodnot a práce od strategie k
realizaci. Dozvíte se, díky čemu se společnosti více orientují na zákazníka, a jak vést klíčové
ceremonie v rámci SAFe pro sladění a plánování, jako je například plánování PI.

 

Leading SAFe® odpovídá na otázky:

 •  Co je SAFe?
 • Co je business agility a jak ji SAFe podporuje?
 • Jak může organizace začít používat Scaled Agile Framework®?

 

Během kurzu se dozvíte:

 • Jak využívat výhody SAFe, včetně:
 • Zvýšení produktivity.
 • Zlepšení kvality produktů.
 • Zkrácení doby uvedení na trh.
 • Zvýšení angažovanosti zaměstnanců.
 • Jak vytvořit týmovou a technickou agilitu a organizovat se kolem toku hodnot.
 • Jak sladit organizaci kolem jasných a společných cílů.
 • Jak se úspěšně účastnit důležitých ceremonií SAFe, jako je například PI Planning.
 • Jak si osvojit „customer-centricity“ myšlení zaměřené na zákazníka.

 

Kurz obsahuje:

 • Materiály ke kurzu vysvětlující kompletní probíranou látku.
 • Mnoho praktických příkladů a cvičení ve skupině účastníků kurzu.
 • Roční členství v komunitní platformě SAFe®.
 • Certifikační zkouška SAFe Agilist. Otázky certifikační zkoušky jsou v angličtině.
 • Cvičné otázky pro certifikační zkoušku SAFe Agilist.

 

Tento kurz je dostupný jak v českém, tak anglickém jazyce. Certifikační test je v angličtině.