Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

MongoDB

15 000  bez DPH

MongoDB patří mezi NoSQL databáze. Je objektově orientovaná, jednoduchá, dynamická a dobře škálovatelná. Místo tabulek (jako v relační databázi) používá kolekce, místo řádků a sloupců dokumenty a pole. Data se ukládají ve formátu JSON. (Přesněji, na disku se ukládají jako BSON, což je binární JSON) Data nemají předem daný formát . Objekty se mohou do sebe vnořovat, takže to, co bychom museli v relační databázi řešit několika propojenými tabulkami, se v MongoDB dá vložit do jednoho dokumentu.

Určení kurzu:

Kurz MongoDB administrace je určen pro databázové administrátory, Systémové architekty a všechny IT profesionály, kteří chtějí získat lepší než zevrubné poznání NoSQL databází.

Délka školení: 2 dny

Osnova:

 • NoSQL vs. RDBMS – stručný úvod
 • ACID vs. BASE
 • MongoDB instalace
 • Nástroje pro správu
 • MongoDB zálohování a obnova
 • MongoDB správa uživatelů
 • MongoDB monitorování
 • MongoDB indexy a optimalizace
 • MongoDB replikace
 • MongoDB transakce
 • MongoDB Sharding – Sharder Cluster