Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

MSSQL Server 2012/2016 - Programování a nasazení

19 900  bez DPH

Programování a nasazení databáze Microsoft SQL Server 2012/2016
Cíle:

Kurz je určen pro vývojáře SQL Serveru 2012, kteří budou vytvářet databáze s použitím jazyka Transact-SQL. Naučí se vytvářet různé typy dotazů, používat funkce transakce, zamykání, pohledy, spouštěče apod.

Osnova školení:

Úvod do SQL Server 2012 a jeho nástrojů

 • Úvod do platformy SQL Server
 • Základy práce s nástroji pro SQL Server
 • Konfigurace služeb SQL Server

Práce s datovými typy

 • Volba vhodného datového typu a jeho vlastností
 • Práce s textovými typy
 • Konverze datových typů
 • Práce se speciálními typy

Návrh a nasazení tabulek

 • Návrh tabulek
 • Práce se schematy
 • Tvorba a změny struktury tabulek

Zajištění datové integrity pomocí omezení

 • Vynucení datové integrity
 • Nasazení doménové integrity
 • Nasazení referenční integrity

Plánování strategie indexů

 • Základní koncept indexů
 • Použití datových typů v indexech
 • Jednoduchý a složený index

Datové struktury v SQL Serveru

 • Datová struktura tabulek
 • Práce s clusterovaným indexem
 • Návrh efektivního clusterovaného indexu

Exekuční plán

 • Popis exekučního plánu
 • Základní úlohy v exekučním plánu
 • Práce s exekučním plánem

Zvýšení výkonu dotazů pomocí neclusterovaného indexu

 • Návrh efektivního neclusterovaného indexu
 • Nasazení indexu
 • Použití nástroje Database Engine Tuning Advisor

Návrh a nasazení pohledů

 • Představení objektu pohled
 • Tvorba a správa pohledů
 • Pohledy a výkon

Návrh a nasazení uložených procedur

 • Tvorba uložených procedur
 • Uložené procedury s parametry
 • Změna exekučního kontextu v proceduře

Tabulkový datový typ a příkaz MERGE

 • Použití MERGE příkazu
 • Nasazení a použití různých typů tabulek
 • Použití tabulkových proměnných

Návrh a nasazení uživatelem definovaných funkcí

 • Návrh a nasazení skalárních funkcí
 • Návrh a nasazení tabulkových funkcí
 • Doporučené postupy
 • Alternativy k funkcím

Tvorba aplikací s konkurenčním přístupem

 • Úvod do transakcí
 • Úvod do konceptu uzamykání
 • Správa uzamykání
 • Izolace transakcí

Zachycení a ošetření chybových stavu v T-SQL

 • Návrh zachytávání výjimek
 • Implementace ošetření chybových stavů
 • Strukturované ošetření chybových stavů v T-SQL

Odpověď na změnu dat pomocí triggerů

 • Návrh DML triggerů
 • Nasazení DML triggerů

Nasazení řízeného kódu v SQL Serveru

 • Úvod do integrace SQL CLR
 • Nasazení a konfigurace sestavení
 • Použití SQL CLR

Použití XML dat v SQL Serveru

 • Úvod do datového typu XML a XML schémat
 • Uložení XML dat
 • Nasazení XML datového typu

Dotazování XML dat

 • Použití klauzule FOR XML
 • Úvod do XQuery
 • Rozklad XML

Použití souřadnicových datových typů

 • Úvod do prostorových dat
 • Práce s prostorovými daty v SQL Serveru
 • Použití souřadnicových dat v aplikacích

Práce s fulltextovými indexy a dotazy

 • Úvod do fulltextových indexů
 • Nasazení fulltextových indexů
 • Fulltextové dotazy a funkce
Požadavky:
 • základy administrace Windows Serveru
 • základy SQL