Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Playwright

21 000  bez DPH


Dvoudenní školení na téma Playwright je zaměřeno na vývojáře a QA inženýry, kteří chtějí získat hlubší porozumění pro automatizované testování webových aplikací s využitím Playwright. Playwright je moderní nástroj pro automatizaci prohlížečů, který umožňuje testování webových aplikací napříč Chrome, Firefox a WebKit s jednotným API. Toto školení kombinuje teoretické poznatky s praktickými cvičeními, aby účastníci získali pevné základy a praktické zkušenosti potřebné pro efektivní využití Playwright ve svých projektech.

 

Délka školení: 2 dny

 

Osnova:

Den 1: Základy Playwright

Úvod do Playwright

 • Přehled Playwright a jeho výhod oproti jiným nástrojům pro automatizaci testování
 • Instalace a konfigurace Playwright
 • Přehled podporovaných prohlížečů a platforem

 

Práce s prohlížeči a stránkami

 • Spouštění a ovládání prohlížečů
 • Navigace po stránkách a interakce s webovými elementy
 • Základní selektory a práce s DOM

 

Základy automatizovaného testování s Playwright

 • Struktura testů v Playwright
 • Psaní a spouštění testů
 • Asertace a ověřování výsledků

 

Praktické cvičení: Vytvoření prvních testů

 • Účastníci vytvoří základní testovací scénáře pro testování uživatelských příběhů na vybraných webových stránkách

 

 

Den 2: Pokročilé techniky

Pokročilé selektory a práce s elementy

 • Využití pokročilých selektorů pro efektivní výběr elementů
 • Práce s iframy a shadow DOM

 

Automatizace formulářů, souborů a multimédií

 • Automatizace interakcí s formuláři
 • Nahrávání a stahování souborů
 • Testování multimediálních prvků

 

Emulace zařízení a síťové interakce

 • Emulace různých zařízení a mediálních dotazů
 • Zachytávání a manipulace se síťovými požadavky

 

CI/CD integrace a paralelní testování

 • Integrace Playwright testů do CI/CD pipeline
 • Paralelní spouštění testů pro zvýšení efektivity

 

Best praktice pro efektivní testování s Playwright

 • Organizace testovacích skriptů a správa testovacích dat
 • Debugging a zpracování chyb

 

Praktické cvičení: Pokročilé testovací scénáře

 • Účastníci implementují komplexní testovací scénáře, které zahrnují pokročilé interakce, emulace zařízení a integraci s CI/CD