Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

PostgreSQL - ladění a optimalizace dotazů

12 900  bez DPH


Témata:

  • Měření výkonu databáze – Důležitost srovnávacích měření, klíčové měření výkonu dotazů: Profiler, doporučení pro identifikaci zamykání a blokování
  • Optimalizace fyzického návrhu databáze – model optimalizace výkonu, optimalizační strategie schématu: klíče, optimalizační strategie schématu: zodpovědná denormalizace, optimalizační strategie schématu: generalizace
  • Optimalizace dotazů pro výkon – model výkonnostní optimalizace: dotazy, co znamená logický tok dotazu, rozhodování o použití poddotazů, doporučené postupy pro budování efektivních dotazů
  • Optimalizace dotazů – Doporučení pro správné psaní dotazů. Urychlení stávajících indexů. Optimalizace JOINů. Rychlá synchronizace dat použitím operátora MERGE.
  • Optimalizace strategie indexů – model výkonnostní optimalizace: indexy, rozhodování o použití indexu
  • Správa konkurenčních operací – model výkonnostní optimalizace: problémy zamykání a blokování, prezentace o užití efektivních dotazů pro redukování zamykání a blokování, strategie redukce zamykání a blokování, DEADLOCKS
  • Optimalizace aplikačního zpracování – Minimalizace blokování a deadlocků. Optimalizace transakcí. Doporučení z praxe.