Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

PostgreSQL Pokročilá analýza dat pomocí SQL

12 900  bez DPH

Témata:
 • Úvod a opakování
  – Přehled analytického SQL
  – Vnořené dotazy v klauzulích WHERE a HAVING
  – Vnořené dotazy v klauzuli FROM – inline views
  – Operátory ALL, SOME, ANY, IN a EXISTS v poddotazech
 • Seskupování (grouping) a agregace dat pomocí SQL
  – Vytváření reportů seskupením souvisejících dat
  – Přehled Group funkcí
  – Přehled klauzulí GROUP BY a HAVING
  – Využití operátorů ROLLUP a CUBE, křížová agregace
  – Využití funkcí GROUPING, GROUP_ID a GROUPING_ID
  – Práce s operátory GROUPING SET a Composite Columns
 • Hierarchické dotazy
  – Použití hierarchických dotazů
  – Natural Tree Structure
  – Syntaxe hierarchických dotazů
  – Průchod stromem – výchozí bod
  – Průchod stromem – směr dotazů
  – Použití klauzule WITH
 • Analýza a reporting v databázích PostgreSQL pomocí SQL
  – Přehled SQL funkcí pro analýzu a reporting
  – Analytické funkce
  – Hodnotící funkce (ranking functions) a reportovací funkce
  – Funkce ROW_NUMBER, RANK a DENSE_RANK, funkce NTILE
  – Analytický mód agregačních funkcí SUMA, COUNT, AVG a pod.
  – Kombinování analytických a agregačních funkcí
  – Použití analytických funkcí jako agregačních funkcí
 • RANK a DENSE_RANK
 • Funkce NTILE
 • Partitioning analytických datasetů
 • Kumulativní distribuce – CUME_DIST, PERCENT_RANK
 • Práce s pohyblivým oknem dat (Windowing functions)
 • Analytický mód agregačních funkcí SUMA, COUNT, AVG a pod.
 • Kumulativní součty, klouzavé průměry, …
 • Fyzický, logický a funkcionální offset okna dat
 • LAG a LEAD analýza
 • FIRST_VALUE a LAST_VALUE
 • NTH_VALUE
 • FIRST a LAST
 • XML výstup z SQL dotazu
 • XML manipulace a dotazování
 • JSON výstup z SQL dotazu
 • výstup z SQL dotazu, datový typ ARRAY a HSTORE
 • JSON manipulace a dotazování
 • Pivoting a Unpivoting
  – Pivoting
  – Klauzule PIVOT a UNPIVOT
  – Unpivoting
  – Využití klauzule UNPIVOT