Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Programování v JAVA pro pokročilé

14 900  bez DPH


Základní formou výuky bude budování společného projektu, kde klienti využijí jednotlivá témata. Nebude chybět interaktivní diskuze k probíraným tématům.

Osnova:

1. IDE – které prostředí vybrat pro vývoj svého projektu; porovnání
2. Maven – struktura projektů ve většině firem; řešení závislostí v projektech
3. Svn, git – verzování je základem každého týmu; historie změn
4. Unit Testy – bez testování to v praxi nejde; jak testovat a proč
5. Junit – nástroj na podporu testování
6. Mockito – framework pro ulehčení práce s testy
7. Selenium – jak testovat webové stránky; klikání bez klikání
8. Jenkins – continuous integration v praxi; použití, ukázky; devops
9. Analýza kódu – co je statická analýza kódu, jak ji dělat; použití nástroje Sonar
10. Spring – nejoblíbenější framework pro práci s Java
11. Databáze – jak přistupovat k databázi v Javě
12. Hibernate – objektově-relační mapování a jeho použití; ulehčení práce s databází
13. Webové služby – jak komunikovat po síti a mezi různými systémy

 

Délka kurzu: 2 dny

 

Cíle kurzu:

Cílem kurzu je naučit klienta základům moderního programovaní v jazyce Java v komerční praxi.

Poznatky z kurzu bude možné ihned aplikovat v praxi.