Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Python - základní kurz

13 000  bez DPH

Jazyk Python je možné použít jako rychlý nástroj pro automatizaci opakujících se činností, nebo jako univerzální programovací jazyk pro implementaci vlastních programů a systémů.
Úvodní kurz “Python – úvod do jazyka” je připraven pro IT profesionály, kteří chtějí začít používat programovací jazyk Python a už mají alespoň základní zkušenost s nějakým programovacím či skriptovacím nástrojem.
Kurz je postaven na ukázkových úlohách – po krátkém úvodu do Pythonu rovnou začneme programovat. Na ukázkových úlohách si ukážeme základní syntaxi Pythonu a základní zvyklosti. Vyzkoušíme si zpracování chybových stavů a interakci s okolním světem – souborovým systémem, webovými službami a další oblasti.
Největší přidaná hodnota Pythonu je v rozšiřujících modulech – ukážeme si proto další moduly ze standardní knihovny. Zmíníme i často používané moduly třetích stran včetně ukázek, jak je nainstalovat a prozkoumat. Dotkneme se i problematiky testování vlastního kódu v Pythonu.
Po skončení školení budou účastníci samostatně schopni vytvářet, upravovat a distribuovat vlastní programy v Pythonu. Budou schopni samostatně dohledávat vytvářet.

 

Pro koho je kurz určen:

● IT profesionálové, kteří potřebují zautomatizovat opakující se úlohy (zpracování dat, webové služby)
● Vývojáři, kteří chtějí rozšířit svoje znalosti o Python
● Systémoví administrátoři, kteří potřebují opakovaně použitelné skripty

Cíle kurzu:

Účastníci se mimo jiné naučí:

 • jak připravit vlastní program či modul v Pythonu
 • jak použít Python pro automatické zpracování souborů
 • jak použít Python jako nástroj pro interakci s dalšími službami
 • jak vyhledat a použít moduly ze standardní knihovny Pythonu
 • jak vyhledat a použít rozšiřující balíčky třetích stran z PyPI (Python Package Index)
 • napsat základní testy pro svůj program
 • dostat svůj program ke koncovým uživatelům a spustit jej tam

 

OSNOVA
Úvod do Pythonu
 • verze Pythonu. Který Python je ten správný?
 • instalace Pythonu a IDE
 • Python jako kalkulátor
 • první skript v Pythonu a jak ho spustit
Základní datové typy
 • Python jako pokročilý kalkulátor
 • seznamy, slovníky a n-tice
 • operace nad seznamy
Základní příkazy
 • control-flow statements – podmínky a cykly
 • vlastní funkce
 • Python jako programovatelný kalkulátor
Praktické úkoly
 • zpracování souborů ze souborového systému
  • načtení dat ze souboru
  • přepočítání dat
  • uložení do souboru
 • spolupráce s webovou službou
  • použití rozšiřujících modulů
  • načtení dat z externí služby
  • uložení dat do relační databáze
  • vytvoření grafického reportu
 • podle domluvy je možné řešit i problém z jiné domény
Pokročilé vlastnosti – třídy, moduly a výjimky
 • definice vlastních tříd a modulů
 • použití výjimek a bloku try/except:
Standardní knihovna Pythonu
 • odkazy na zajímavé moduly ve standardní knihovně
  • práce s operačním systémem
  • načítání konfiguračních souborů
  • zpracování datových formátů XML, JSON a YAML
 • Python Package Index – seznam rozšiřujích modulů
Python a unit-testing
 • úvod do testování v Pythonu
 • implementace testování s knihovnou unittest
 • pokročilejší testování s knihovnou py.test
Odkazy na oblíbené frameworky a knihovny v Pythonu
 • zpracování numerických dat – NumPy, IPython, matplotlib
 • práce s obrázky – Pillow
 • grafické výstupy – matplotlib, reportlab
 • práce s webovými zdroji – httplib, requests, BeautifulSoup
 • výroba aplikací GUI aplikace – Tk, PyQt, PySide, wxWindows
 • práce s databázemi- DB-API
 • ORM – SQLAlchemy
 • webové aplikace – Flask, Django
Distribuce programů a v Pythonu
 • jak převést skript z Pythonu na EXE soubor
Diskuse, dotazy
 • kde hledat další dokumentaci
 • internetové zdroje
Předpoklady účastníka:
 • základy programování v jiném programovacím jazyce
  nebo
 • práce v jiném skriptovacím jazyce (bash, Perl, Ruby, …)