Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

React I.

14 500  bez DPH


Tento kurz obsahuje teoretické a především praktické informace o použití knihovny React.js při tvorbě single-page či JavaScriptových aplikací.

Knihovna vznikla ve společnosti Facebook v roce 2013 jako open-source projekt. Za tu dobu ušel projekt velkou cestu a v posledních letech se velmi změnil. React je pro tvorbu UI aplikací velmi populární a proto se velmi vyplatí ji znát.

Jste-li vývojář, který by rád zavedl React do svého projektu nebo chce postavit novou aplikaci na této technologii, tak si tento kurz nesmíte nechat ujít. V rámci kurzu se seznámíte s mindsetem tvůrců Reactu, jak knihovna funguje a kam se dále bude ubírat. Nebude chybět ani ukázka React Hooks či Context API.

Ukážeme si jak vytvořit routing v SPA aplikaci.

V rámci školení si vše budete moci vyzkoušet na praktických ukázkách a po dokončení kurzu budete schopni vytvořit aplikaci.

 

Témata:

 • Charakteristika single-page aplikace
 • Zákoutí jazyka JavaScript
 • Co přišlo s ES6 (ES2015)?
 • Babel kompilátor
 • Charakteristika a filozofie Reactu
 • Knihovna JSX a k čemu slouží
 • Komponenta v Reactu a její životní cyklus
 • Props a State
 • Kolekce a key
 • Vytvoření vlastní znovu použitelné komponenty
 • Porovnání s Vanilla JS a jQuery
 • React Router
 • Higher-order komponenty
 • React context API
 • React Hooks
 • Server-side rendering
 • Kdy je React vhodné použít a kdy je lepší se mu vyhnout
 • Integrace Reactu s ostatními knihovnami
 • Kdy si vystačíme pouze s Reactem a kdy je vhodné použít i další
  knihovny
 • Aplikace v Reactu, jak zpracovávat formuláře a ošetřovat uživatelské
  chyby
 • Jak použít již hotové, volně přístupné komponenty
 • Požadované vstupní znalosti:
  • Znalost JavaScriptu na základní úrovni
  •  Základy HTML, CSS

 

Co se na školení naučíte:

V úvodu si charakterizujeme SPA a jaké jsou výhody a nevýhody. Představíme si důležité funkcionality JavaScriptu společně s Babel kompilátorem. Popíšeme se filozofii Reactu a jak funguje. 

Ukážeme jak díky JSX knihovně mohou komponenty psát i kodéři. Neopomeneme Context API a základní React Hooks API.

 

Osnova kurzu:

 • Úvod
  • Jak se SPA chová
  • JavaScript, objekty, funkce, scope
  • Novinky v ES6 a novější
  • Babel
 • React
  • Filozofie Reactu
  • Instalace a spuštění Reactu
  • Syntaxe JSX, potřebné knihovny, vytvoření komponenty
  • Náležitosti komponenty – state a props
  • Životní cyklus komponenty
  • Druhy komponent
  • Kolekce a key
  • Znovu použitelnost komponenty
  • React Hooks
  • React Context API
  • Porovnání s jQuery a Vanilla.js
 • Ostatní knihovny
  • Jak React spolupracuje s jQuery a dalšími populárními frameworky
  • React-query knihovna pro získávání a uchovávání dat
  • React Router
 • Vlastní aplikace v Reactu
  • Napsání plnohodnotné SPA, ukázání komunikace se serverem
  • V rámci aplikace vyvineme přihlašovací formulář a zabezpečenou stránku s přidáváním a výpisem příspěvků na zeď (podobně jako na Facebooku).
  • Nastíníme si jak dál rozvíjet aplikace a jaké frameworky či knihovny je vhodné kombinovat a proč

 

Délka školení: 2 dny