Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

REST API Design

17 900  bez DPH


REST je architektonický styl pro návrh rozhraní webových služeb, který se zaměřuje na práci s prostředky a operacemi nad nimi pomocí standardních HTTP metod. Toto školení zahrnuje jak teoretické základy REST architektury, tak i praktické cvičení na návrh a implementaci vlastního REST API s důrazem na správné a efektivní použití principů REST.

Osnova:

Úvod

 • webové služby historie a vývoj
 • krátce o SOAPu
 • návrh webových služeb
 • konvence
 • design first vs code first
 • statefull vs stateless

REST

 • základy restu(teorie, názvosloví)
 • formát přenášených dat
 • zdroje (resource)
 • rest maturity model
 • validace
 • zpracování výjimek
 • verzování

Zabezpečení RESTu

 • autorizace a autentizace
 • basicAuth
 •  OAuth2
 •  OpenID

Cachování

 • http cache
 • řízení cache

Dokumentování API

 • API kontakt
 • Nástorje pro dokumentování

Testování

 • Unit a integrační testy
 • Nástroje pro testování

 

Délka školení: 2 dny