Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Připravovaná školení

Společně s našimi zkušenými lektory připravujeme následující školení:

 

Efektivní verzování

 • Úvod do verzování: Základní koncepty, výhody verzování, typy verzovacích systémů.
 •  Git jako verzovací systém: Instalace a konfigurace, vytváření a inicializace repozitáře.
 •  Základní práce s repozitářem: Přidávání a odstraňování souborů, sledování změn, vytváření commitů.
 • Větvení a slučování: Vytváření větví, práce se větvemi, řešení konfliktů, slučování změn.
 • Sledování a reverze změn: Prohlížení historie, návrat ke konkrétnímu commitu, reverze změn.
 • Spolupráce v týmu: Práce s vzdálenými repozitáři, práce s větvemi a konflikty při spolupráci.
 • Pokročilé techniky: Ignorování souborů, práce se submoduly, rebase, stash

 

Next 13

 • Základy frontend frameworku Next.js
  • Přehled výhod a použití Next.js
  • Nastavení a vytvoření prvního projektu
  • Routing a tvorba stránek
  • Stylování pomocí CSS modulů
  • Práce s komponentami
 • Backend s Node.js a Express
  • Úvod do serverového vývoje s Node.js
  • Vytvoření serverové aplikace pomocí Express frameworku
  • Zpracování požadavků a odpovědí
  • Práce s API a databázemi
 • Integrace frontendu a backendu
  • Komunikace mezi klientem a serverem pomocí API
  • Odesílání a příjem dat
  • Autentizace a autorizace uživatelů
 • Nasazení a správa aplikace
  • Přehled různých hostingových služeb
  • Nastavení a nasazení aplikace na server
  • Monitorování a ladění aplikace

 

Legacy Software Issues

Úvod do legacy softwaru

  • Definice a charakteristiky legacy softwaru
  • Důvody vzniku legacy softwaru
  • Výzvy a problémy spojené s legacy softwarem

Analýza a identifikace problémů

  • Průzkum a analýza existujícího kódu
  • Identifikace problematických oblastí a nedostatků
  • Sběr dat a informací od uživatelů a zainteresovaných stran

Refaktorizace a modernizace kódu

  • Principy refaktorizace a modernizace
  • Techniky a postupy pro zlepšení kódu
  • Změna architektury a přechod na moderní technologie

Testování a ladění legacy softwaru

  • Strategie testování pro legacy software
  • Automatizované testování a testovací nástroje
  • Řešení a odstraňování chyb a chybových stavů

Správa závislostí a verzování

  • Správa a aktualizace závislostí a knihoven
  • Verzování a sledování změn v legacy softwaru
  • Řešení konfliktů a správa větví

Komunikace a dokumentace

  • Komunikace s týmem a zainteresovanými stranami
  • Dokumentace existujícího softwaru a jeho funkcionality
  • Vytváření dokumentace pro refaktorizovaný kód

Řízení rizik a postupné zlepšování

  • Identifikace a hodnocení rizik spojených s legacy softwarem
  • Plánování a implementace postupného zlepšování
  • Monitorování a vyhodnocování úspěšnosti změn

Best practices a doporučené postupy

  • Přehled bewt practices pro řešení legacy issues
  • Doporučené postupy při práci s legacy softwarem