Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Software Engineering 101

120 000  bez DPH

Termín kurzu: na vyžádání

Rozsah kurzu: 120 hod.

Tento intenzivní kurz je určen pro vývojáře, kteří chtějí proniknout do hloubky současných trendů a praktik v softwarovém inženýrství. Nabízí komplexní přehled základních i pokročilých témat, včetně principů softwarového návrhu, správy verzí s Git, vývoje RESTful API a mikroslužeb, a zabezpečení API. Důraz je kladen na praktické dovednosti v oblasti testování softwaru s využitím nástroje Cypress, kontejnerizace s Dockerem, orchestrace kontejnerů pomocí Kubernetes a využívání cloudových služeb AWS/Azure. Kurz dále pokrývá základy DevOps a automatizace CI/CD procesů. Cílem je vybavit účastníky znalostmi a dovednostmi potřebnými k efektivní práci v moderním softwarovém prostředí, přičemž praktická část kurzu poskytuje příležitost tyto dovednosti aplikovat v reálných projektech.

 

Osnova kurzu:

Principy softwarového inženýrství

  • Metodiky vývoje softwaru
  • Principy návrhu softwaru a architektury
  • Správa verzí a práce s Git

 RESTful API a mikroslužeb

  • Základy vytváření a konzumace RESTful API
  • Principy a praxe vývoje mikroslužeb
  • Zabezpečení a autentizace API (OAuth, JWT)

 Základy testování a zavedení do Cypress

 Základy Softwarového Testování

  • Úvod do softwarového testování
  • Typy testů (jednotkové, integrační, systémové)
  • Základy automatizace testů

Pokročilé Testování s Cypress

  • Instalace a konfigurace Cypress
  • Vytváření testovacích scénářů v Cypress
  • Práce s testovacími frameworky a asertacemi
  • Asynchronní Testování v Cypress
   • Zvládání asynchronních operací v testech
   • Práce s časovými limiti (timeouts) a čekáním na události
   • Testování AJAX volání a dynamického obsahu

Kontejnerizace, Kubernetes a Úvod do Cloudových Služeb

 Základy Kontejnerizace a Úvod do Dockeru

  • Úvod do kontejnerů a Dockeru
  • Vytváření a správa Docker kontejnerů
  • Docker Compose a základy orchestrace kontejnerů

Kubernetes a Úvod do Cloudových Služeb (AWS/Azure)

  • Úvod do Kubernetes
  • Instalace a konfigurace Kubernetes
  • Správa podů, služeb a nasazení v Kubernetes
  • Základy virtualizace a cloudových služeb
  • Vytváření a správa virtuálních strojů v AWS/Azure

Pokročilé Techniky v Cloudových Technologiích (AWS/Azure)

  • Integrace Kubernetes s cloudovými službami
  • Autoscaling a správa zdrojů
  • Bezpečnost a síťování v cloudu

DevOps a automatizace CI/CD

 • Základy DevOps
 • Automatizace procesů (CI/CD pipelines)
 • Monitoring, logging a performance tuning

Praktická a projektová část