Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

TOGAF® Enterprise Architecture Foundation & Practitioner Combined | Kurz TOGAF

75 000  bez DPH

Luboš Fryc

Enterprise | Security | Business Architect, Authorized Trainer


Luboš Fryc poskytuje služby jako kouč a autorizovaný školitel podnikové a bezpečnostní architektury. Přednáší standardy TOGAF® EA, SABSA®, O-ESA™ a klade důraz na vysvětlení vzájemných vazeb s dalšími metodikami, jako jsou řízení rizik a bezpečnosti IRS, Open FAIR™, projektové a procesní řízení či ověřování kvality.
Stranou nezůstávají ani jeho přístupy k vysvětlení adaptace refaktorované – agilní architektury O-AA™ ve spojení s efektivní business a digitální transformací DP BoK™. Seniorní praktické zkušenosti z implementací od klientů přináší jako vhodný doplněk pro jednotlivá školení. Statisticky proškolil a do praxe i na certifikační zkoušky připravil již přes 1300 studentů.
Luboš má rozsáhlé zkušenosti z mnoha odvětví, kterými za svoji 28 letou profesní dráhu prošel – telco, fintech, insurance, automotive, logistics, healthcare, public, government atp. a to u klientů v tuzemsku i zahraničí. Důležitými kritérii pro standardizaci, zdroj principů a best practices jsou mj. i ISO normy (např. 270xx, 420xx), které Luboš při dodávkách svých služeb každodenně používá. Pravidelně na různá témata připravuje online setkání či workshopy, které nastiňují důležitá odvětví a trendy.
Aktivně se podílí na tvorbě a rozvoji standardů (Bodies of Knowledge) v rámci pracovních skupin a jednotlivých fór u The Open Group nebo SABSA Institute. Často se účastní jako speaker na workshopech a konferencích a též předává strategické, bezpečnostní a architekturní vědomosti studentům vysokých škol v rámci magisterských studijních programů.
Několik posledních let spolupracuje ve veřejném sektoru s odpovídajícími agendami na standardech eGovernmentu ČR/SR a to u témat architektury a bezpečnosti.
Je držitelem certifikátů, které můžete najít na následujícím odkaze:

Základní informace levelu Foundation:

Absolvováním kurzu získáte znalosti a základní pochopení podnikové architektury dle TOGAF® Standard 10th Edition vedené strategicky a s přihlédnutím dlouhodobým trendům – business efektivita, agilita, digitální transformace, bezpečnost. Získané kompetence prakticky umožňují:

 1. rozumět souvislostem a společnému „jazyku“ při pochopení obsahu The TOGAF® Standard a TOGAF® BoK
 2. připravit se a vykonat certifikaci TOGAF Enterprise Architecture Foundation.

 

Cílová skupina:

Účastníky jsou typicky ti, kteří budou chtít pochopit ověřenou metodiku pro podnikovou architekturu nebo začali pracovat pro podnik, kde je aplikován The TOGAF® framework. Nabízí se tak cesta, aby se efektivně mohli seznámit s přístupem tohoto rámce.

Příklady účastníků:

 1. Jsem podnikový architekt a potřebuji být certifikován i pro The TOGAF® Standard
 2. Jsem podnikový architekt a potřebuji znát EA metodiku
 3. Nejsem architekt a chci se jím stát
 4. Jsem architekt, ale ne podnikový architekt a chci se jím stát

 

Související kurzy:

TOGAF® Enterpise Architecture Foundation kurz může volně navazovat na jednodenní EA Awareness kurz. Tento kurz slouží také jako základní příprava na případné pokračování dalším stupněm k dosažení certifikace TOGAF Enterprise Architecture Practitioner.

 

Výsledky výuky u TOGAF® Enterprise Architecture Foundation kurzu (Bloom’s Taxonomy):

 1. Remember
 2. Understand
 3. Apply

 

Harmonogram kurzu:

I. den

09:00 – Modul 0 – TOGAF® Certification Program

09:20 – Modul 1 – Introduction

10:50 – Přestávka

11:10 – Modul 2 – Definitions (+ Course Handout)

13:00 – Oběd

13:40 – Modul 3 – Introduction to the ADM (+ Course Handout)

14:50 – Přestávka

15:00 – Modul 4 – Introduction to ADM Techniques

16:00 – Přestávka

16:10 – Q/A related to Modul 0-4

II. den

09:00 – Modul 5 – Introduction to Applying the ADM

10:30 – Přestávka

10:50 – Modul 6 – Introduction to Architecture Governance (+ Course Handout)

12:00 – Oběd

12:40 – Modul 7 – Architecture Content (+ Course Handout)

14:00 – Přestávka

14:20 – Q/A related to Modul 5-7

15:00 – Practice Test

Do základního přehledu (Fundamental Content) jsou doplněny nástiny témat obsažených v The TOGAF® Library a fungují jako Extended Guidance :

 1. The TOGAF® Leader’s Guide to Establishing and Evolving an EA Capability
 2. A Practitioners’ Approach to Developing EA Following the TOGAF® ADM
 3. TOGAF® Series Guide: Enabling Enterprise Agility
 4. Integrating Risk and Security within a TOGAF® Enterprise Architecture
 5. Business Scenarios
 6. Using the TOGAF Standard in the Digital Enterprise

 

Akreditované školení:

 1. Účastníci nemusí mít jako předpoklad certifikát, pomůže základní přehled zprostředkovaný např. kurzem EA Awareness.
 2. Společnost Anywhere je držitelem TOGAF® Commercial Licence, jsme členové Architecture / ArchiMate Forum. Poskytujeme akreditované kurzy jako ATTCP ve spolupráci s The Open Group. Naši lektoři jsou plně certifikovaní v oblastech, které jsou předmětem akreditovaných kurzů a účastní se neustálého rozvoje v hard / soft skills, včetně školících dovedností.
 3. Kurz obsahuje oficiální Courseware v EN jazyce a lektor přednáší obsah v CZ nebo EN jazyce (podle vypsaného termínu). Certifikační zkouška u poskytovatele Pearson VUE probíhá také v EN jazyce. Forma poskytnutí kurzu může být jak onsite, tak online.
 4. Bližší informace k certifikaci, její organizaci a podmínkám najdete zde https://education.anywhere.cz/certifikace/ a také jsou detailně probírány v rámci kurzu (Modul 0 – TOGAF® Certification Program).

TOGAF® is a registered trademark of The Open Group

Základní informace level Practitioner:

Absolvováním kurzu získáte teoretické i praktické ověření, že máte kompetence a znalosti pro plné využití obsahu The TOGAF® Standard, včetně dovednosti analyzovat stavy a schopností podnikové architektury. Tím, že prakticky aplikujete doporučení v něm uváděná, umožníte strategický a bezpečný způsob plánování, vývoje, udržování a využití podnikové architektury. Vyjdete tak vstříc dlouhodobým trendům ve vedení podniků – business efektivita, agilita, digitální transformace, bezpečnost, řízení rizik.

Při vnímání souvislostí, kontextových aspektů a společném „jazyku“ pro řešení výzev podnikové architektury budete připravení vykonat certifikaci TOGAF Enterprise Architecture Practitioner.

 

Cílová skupina:

Účastníky jsou typicky ti, kteří budou chtít kvalifikovaně používat The TOGAF® framework k vývoji udržování a transformaci jednotlivých doménových architektur i podnikové architektury jako celku. Dále kurz pomůže těm, kteří budou aktivně přispívat k transformaci podniku (ať obchodní či digitální). V neposlední řadě by se měli zúčastnit ti, kteří pracují v agilních a dynamických prostředích a potřebují porozumět a sladit správný přístup k budování vztahu k podnikové architektuře.

Příklady účastníků:

 1. Jsem podnikový architekt a potřebuji být certifikován i pro The TOGAF® Standard
 2. Jsem podnikový architekt a na denní bázi navrhuji, udržuji a provozuji EA, účastním se transformací
 3. Jsem agilně orientovaný SW architekt, pracuji obvykle na refactoringu architektury a potřebuji si dostat přístup do souvislostí s podnikovou architekturou orientovanou na The TOGAF® Standard
 4. Chci si zvýšit kvalifikaci v rámci svého profesního rozvoje i pro oblast podnikové architektury

 

Výsledky výuky u TOGAF® Enterprise Architecture Practitioner kurzu (Bloom’s Taxonomy):

 1. Remember
 2. Understand
 3. Apply
 4. Analyze (via Learning Studies)

Osnova:

III. den

09:00 – Modul 0 – TOGAF® Certification Program

09:10 – Modul 1 – The Context for Enterprise Architecture (+ Course Handout)

10:30 – Přestávka

10:50 – Modul 2 – Stakeholder Management (+ Course Handout)

12:00 – Oběd

12:40 – Modul 3 – Phase A, the Starting Point (+ A Pocket Guide §6)

13:50 – Přestávka

14:10 – Modul 4 – Architecture Development (+ Course Handout)

15:30 – Přestávka

15:50 – Domain Architectures Overview (BA, SA, AA, IA, TA)

IV. den

09:00 – Modul 5 – Implementing the Architecture

10:15 – Přestávka

10:35 – Modul 6 – Architecture Change Management

12:00 – Oběd

12:40 – Modul 7 – Requirements Management (+ Course Handout)

13:50 – Přestávka

14:10 – Modul 8 – Supporting the ADM Work (+ Course Handout)

15:30 – Reference Models and Method Guidance

V. den

09:00 – TOGAF EA Practitioner Learning Studies – samostatná cvičení zadaná lektorem a vypracovávaná jednotlivci či týmy pod jeho dohledem:

 1. The Context for EA – 4 Scenarios
 2. Stakeholder Management – 2 Scenarios
 3. Phase A, the Starting Point- 2 Scenarios
 4. Architecture Development – 3 Scenarios
 5. Implementing the Architecture – 3 Scenarios
 6. Architecture Change Management – 2 Scenarios
 7. Requirements Management – 1 Scenario
 8. Supporting the ADM – 1 Scenario

13:00 – Oběd

13:40 – Practice Tests Q/A

15:00 – Vyhodnocení výsledků Practice Tests a dotazy

Praktická práce se V. den vyhodnocuje lektorem a podle kritérií úspěšnosti v řešení scénářů z Learning Studies mohou účastníci dosáhnout Open Badge TOGAF® EA Applied Practitioner.

Open Group. TOGAF Enterprise Architecture Learning Path [obrázek]. https://www.opengroup.org/certifications/togaf-certification-portfolio, 26 dubna 2023. 

Znalost základního přehledu (Fundamental Content) se předpokládá, a v detailu se věnuje pozornost, tématům obsaženým v The TOGAF® Library, které fungují jako Extended Guidance :

 1. The TOGAF® Leader’s Guide to Establishing and Evolving an EA Capability
 2. A Practitioners’ Approach to Developing EA Following the TOGAF® ADM
 3. TOGAF® Series Guide: Enabling Enterprise Agility
 4. Integrating Risk and Security within a TOGAF® Enterprise Architecture
 5. Business Scenarios
 6. Using the TOGAF Standard in the Digital Enterprise

 

Akreditované školení:

 1. Účastníci musí mít jako předpoklad certifikát TOGAF Enterprise Architecture Foundation.
 2. Společnost Anywhere je držitelem TOGAF® Commercial Licence, jsme členové Architecture / ArchiMate Forum. Poskytujeme akreditované kurzy jako ATTCP ve spolupráci s The Open Group. Naši lektoři jsou plně certifikovaní v oblastech, které jsou předmětem akreditovaných kurzů a účastní se neustálého rozvoje v hard / soft skills, včetně školících dovedností.
 3. Kurz obsahuje oficiální Courseware v EN jazyce a lektor přednáší obsah v CZ nebo EN jazyce (podle vypsaného termínu). Certifikační zkouška u poskytovatele Pearson VUE probíhá také v EN jazyce. Forma poskytnutí kurzu může být jak onsite, tak online.
 4. Bližší informace k certifikaci, její organizaci a podmínkám najdete zde https://education.anywhere.cz/certifikace/ a také jsou detailně probírány v rámci kurzu (Modul 0 – TOGAF® Certification Program).

 

TOGAF® is a registered trademark of The Open Group

 

*Cena školení zahrnuje voucher k vykonání certifikační zkoušky. Tato zkouška probíhá v kombinované formě (L1 a L2 zároveň).