Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

TOGAF® Enterprise Architecture Practitioner Bridge | Kurz TOGAF

50 000  bez DPH

Luboš Fryc

Enterprise | Security | Business Architect, Authorized Trainer


Luboš Fryc poskytuje služby jako kouč a autorizovaný školitel podnikové a bezpečnostní architektury. Přednáší standardy TOGAF® EA, SABSA®, O-ESA™ a klade důraz na vysvětlení vzájemných vazeb s dalšími metodikami, jako jsou řízení rizik a bezpečnosti IRS, Open FAIR™, projektové a procesní řízení či ověřování kvality.
Stranou nezůstávají ani jeho přístupy k vysvětlení adaptace refaktorované – agilní architektury O-AA™ ve spojení s efektivní business a digitální transformací DP BoK™. Seniorní praktické zkušenosti z implementací od klientů přináší jako vhodný doplněk pro jednotlivá školení. Statisticky proškolil a do praxe i na certifikační zkoušky připravil již přes 1300 studentů.
Luboš má rozsáhlé zkušenosti z mnoha odvětví, kterými za svoji 28 letou profesní dráhu prošel – telco, fintech, insurance, automotive, logistics, healthcare, public, government atp. a to u klientů v tuzemsku i zahraničí. Důležitými kritérii pro standardizaci, zdroj principů a best practices jsou mj. i ISO normy (např. 270xx, 420xx), které Luboš při dodávkách svých služeb každodenně používá. Pravidelně na různá témata připravuje online setkání či workshopy, které nastiňují důležitá odvětví a trendy.
Aktivně se podílí na tvorbě a rozvoji standardů (Bodies of Knowledge) v rámci pracovních skupin a jednotlivých fór u The Open Group nebo SABSA Institute. Často se účastní jako speaker na workshopech a konferencích a též předává strategické, bezpečnostní a architekturní vědomosti studentům vysokých škol v rámci magisterských studijních programů.
Několik posledních let spolupracuje ve veřejném sektoru s odpovídajícími agendami na standardech eGovernmentu ČR/SR a to u témat architektury a bezpečnosti.
Je držitelem certifikátů, které můžete najít na následujícím odkaze:

Základní informace:

Absolvováním kurzu získáte teoretické i praktické ověření, že máte kompetence a znalosti pro plné využití obsahu The TOGAF® Standard, 10th Edition, včetně dovednosti analyzovat stavy a schopnosti podnikové architektury. Tím, že prakticky aplikujete doporučení v něm uváděná, umožníte strategický a bezpečný způsob plánování, vývoje, udržování a využití podnikové architektury. Vyjdete tak vstříc dlouhodobým trendům ve vedení podniků – business efektivita, agilita, digitální transformace, bezpečnost, řízení rizik.

Při vnímání souvislostí, kontextových aspektů a společném „jazyku“ pro řešení výzev podnikové architektury budete připravení vykonat certifikaci TOGAF EA Practitioner Bridge Exam.

Cílová skupina:

Účastníky jsou typicky ti, kteří budou chtít kvalifikovaně používat The TOGAF® framework k vývoji udržování a transformaci jednotlivých doménových architektur i podnikové architektury jako celku. Dále kurz pomůže těm, kteří budou aktivně přispívat k transformaci podniku (ať obchodní či digitální). V neposlední řadě by se měli zúčastnit ti, kteří pracují v agilních a dynamických prostředích a potřebují porozumět a sladit správný přístup k budování vztahu k podnikové architektuře.

Příklady účastníků:

 1. Jsem podnikový architekt TOGAF 9 Certified a chci si zvýšit kvalifikaci v rámci svého profesního rozvoje.

Související kurzy:

Po absolvování TOGAF® EA 10 Bridge kurzu je možné pokračovat např. kurzem Integrating Risk and Security within a TOGAF® EnterpriseArchitecture https://education.anywhere.cz/skoleni/togaf-9-ea10-combined-l1-l2-cz-kurz-togaf/ . Tento kurz slouží také jako základní příprava na případné pokračování dalším stupněm k dosažení certifikace TOGAF EA Leader.

Výsledky výuky u TOGAF® EA 10 Bridge kurzu (Bloom’s Taxonomy):

 1. Remember
 2. Understand
 3. Apply
 4. Analyze (via Learning Studies)

Harmonogram kurzu:

I. den

09:00 – Modul 0 – TOGAF® Certification Program

09:10 – Modul 1 – Key Changes in the TOGAF Standard

10:30 – Přestávka

10:50 – Modul 2 – Introducing the Context for Enterprise Architecture

12:00 – Oběd

12:40 – Modul 3 – Enterprise Architecture and the Practitioner Role

13:20 – Přestávka

13:40 – Modul 4 – Applying TOGAF Concepts in the Context for Enterprise Architecture

14:40 – Přestávka

15:00 – Modul 5 – Stakeholder Management (+ Course Handout)

16:00 – Shrnutí, Q/A účastníků

II. den

09:00 – Modul 6 – Phase A, the Starting Point (+ Course Handout)

10:15 – Přestávka

10:35 – Modul 7 – Architecture Development (+ Course Handout)

12:00 – Oběd

12:40 – Modul 8 – Implementing the Architecture (+ Course Handout)

13:50 – Přestávka

14:10 – Modul 9 – Supporting the ADM Work (+ Course Handout)

15:20 – Přestávka

15:40 – Shrnutí, Q/A účastníků

III. den

09:00 – TOGAF EA Practitioner Bridge Learning Studies – samostatná cvičení zadaná lektorem a vypracovávaná jednotlivci či týmy pod jeho dohledem:

 1. The Context for EA – 4 Scenarios
 2. Stakeholder Management – 2 Scenarios
 3. Phase A, the Starting Point- 2 Scenarios
 4. Architecture Development – 3 Scenarios
 5. Implementing the Architecture – 3 Scenarios
 6. Architecture Change Management – 2 Scenarios
 7. Requirements Management – 1 Scenario
 8. Supporting the ADM – 1 Scenario

13:00 – Oběd

13:40 – Practice Tests Q/A

15:00 – Vyhodnocení výsledků Practice Tests a dotazy

Praktická práce se III. den vyhodnocuje lektorem a podle kritérií úspěšnosti v řešení scénářů z Learning Studies, mohou účastníci dosáhnout Open Badge TOGAF® EA Applied Practitioner.

Open Group. TOGAF Enterprise Architecture Learning Path [obrázek]. https://www.opengroup.org/certifications/togaf-certification-portfolio, 26 dubna 2023. 

Znalost základního přehledu (Fundamental Content) se předpokládá, a v detailu se věnuje pozornost, tématům obsaženým v The TOGAF® Library, které fungují jako Extended Guidance :

 1. The TOGAF® Leader’s Guide to Establishing and Evolving an EA Capability
 2. A Practitioners’ Approach to Developing EA Following the TOGAF® ADM
 3. TOGAF® Series Guide: Enabling Enterprise Agility
 4. Integrating Risk and Security within a TOGAF® Enterprise Architecture
 5. Business Scenarios
 6. Using the TOGAF Standard in the Digital Enterprise

Akreditované školení:

 1. Účastníci musí mít jako předpoklad certifikát TOGAF 9 Certified.
 2. Společnost Anywhere je držitelem TOGAF® Commercial Licence, jsme členové Architecture / ArchiMate Forum. Poskytujeme akreditované kurzy jako ATTCP ve spolupráci s The Open Group. Naši lektoři jsou plně certifikovaní v oblastech, které jsou předmětem akreditovaných kurzů a účastní se neustálého rozvoje v hard / soft skills, včetně školících dovedností.
 3. Kurz obsahuje oficiální Courseware v EN jazyce a lektor přednáší obsah v CZ nebo EN jazyce (podle vypsaného termínu). Certifikační zkouška u poskytovatele Pearson VUE probíhá také v EN jazyce. Forma poskytnutí kurzu může být jak onsite, tak online.
 4. Bližší informace k certifikaci, její organizaci a podmínkám najdete zde https://education.anywhere.cz/certifikace/ a také jsou detailně probírány v rámci kurzu (Modul 0 – TOGAF® Certification Program).

TOGAF® is a registered trademark of The Open Group