Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

TOGAF® / SOA (CZ) | Kurz TOGAF

19 900  bez DPH

Luboš Fryc, TOGAF®, SABSA® a Business Architecture expert


Luboš Fryc je kouč a školitel podnikové a bezpečnostní architektury. Přednáší mj. standardy TOGAF®, SABSA® a Business Architecture, a to s důrazem na vysvětlení vzájemných vazeb s dalšími metodikami, jako řízení rizik a služeb, projektové a procesní řízení nebo ověřování kvality.

Aktivně spolupracuje na tvorbě standardů a na přípravě Bodies of Knowledge v rámci celosvětové komunity The Open Group Architecture & ArchiMate Forum.

Je držitelem certifikátů TOGAF® 9 CertifiedTOGAF® Essentials 2018 a The TOGAF® Standard – Version 9.2 a IRS within TOGAF®.


Cíle:

 • vysvětlit podstatu Servisně orientované architektury a její vazbu na metodiku TOGAF®
 • detailně představit důležité aspekty SOA
 • na konkrétních příkladech a cvičeních osvojit důležité techniky používané při implementaci SOA

Témata:

Úvod k SOA
 • Enterprise architektura
 • rámec TOGAF®, ADM
 • definice SOA
 • služba
 • cvičení
SOA v praxi
 • business SOA, technická SOA
 • situace ve světě a v ČR
 • časté chyby
TOGAF®, OpenGroup a SOA
 • zdroje – TOGAF®, Open Group a další
 • TOGAF® ADM a SOA
 • Archimate a SOA
TOGAF® ADM – Preliminary a SOA
 • SOA principy
 • 2 cvičení
 • Zhodnocení zralosti firmy pro SOA
 • SOA Governance, Organizace, Repository
 • Referenční architektura SOA
 • cvičení
TOGAF® ADM – Vision a SOA
 • Stakeholdeři
 • Oblast použití SOA
TOGAF® ADM – Business architecture a SOA
 • Výstupy, matice diagramy
 • Granularita služeb
 • cvičení
TOGAF® ADM – Data, Application, Technology a SOA, Opportunities and solutions a SOA
 • Výstupy, matice diagramy
 • logický návrh SOA řešení
 • komplexní cvičení
Jednotný datový model
 • použití, možnosti implementace
 • časté chyby, doporučení pro tvorbu modelu
 • případová studie
Katalog služeb
 • použití pro evidenci služeb a procesů
 • řízení životního cyklu služeb
 • konkrétní příklady použití
Enterprise Service Bus
 • použití pro integraci služeb, aplikací
 • orchestrace služeb
 • kooexistence s dalšími integračními řešeními
 • konkrétní příklady použití
BPMS, BRMS
 • návrh procesů a pravidel – business a IT
 • struktura procesů a vazby mezi nimi
 • krátkodobé a dlouhodobé procesy
 • konkrétní příklady použití
Standardy
 • stručné představení protokolů a standardů a jejich vazeb
 • XML, SOAP, WSDL, JMS, REST

Požadavky:

 • Základní povědomí o metodice TOGAF® 9

Kdo by se měl zúčastnit:

 • Enterprise a IT architekti
 • Business architekti a analytici
 • Vývojáři aplikací a integrace

Zaujal Vás kurz TOGAF / SOA, ale potřebovali byste rozšířit svoje znalosti TOGAF 9? Absolvujte u nás kurz TOGAF 9 Combined L1/L2.

Více informací na: