Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Základy a architektura kontejnerizace

8 490  bez DPH


Popis školení:

Kontejnerizace je inovativní technologie umožňující izolovat a spouštět aplikace a jejich závislosti v odděleném a konzistentním prostředí nazývaném kontejner. Tato technologie výrazně změnila způsob, jakým jsou aplikace vyvíjeny, testovány a nasazovány. Historie kontejnerizace sahá až do počátku UNIXu, ale moderní formu získala s rozvojem nástrojů jako Docker, Podman, Rkt a LXC/LXD. Kontejnerizace nabízí řadu výhod, včetně izolace aplikací, přenositelnosti, rychlosti a efektivity správy. Přesto však existují také nevýhody, například nižší izolace mezi aplikacemi a bezpečnostní rizika.

Kontejnerizace je klíčová pro moderní vývoj a nasazení aplikací. Je využívána v různých oblastech, jako jsou vývoj, testování, nasazení a škálování aplikací. Její přínos spočívá v tom, že umožňuje konzistentní prostředí pro vývojáře a operátory, což vede k rychlejšímu vývoji a spolehlivějšímu provozu aplikací.

Architektura kontejnerizace ovlivňuje způsob, jakým jsou aplikace navrhovány. Architektura mikroslužeb, kde jsou jednotlivé části aplikace provozovány jako samostatné kontejnery, získává na popularitě díky modularitě, škálovatelnosti a snazší správě.

Osnova:

Co je to kontejnerizace a proč je důležitá?

 • Historie kontejnerizace
 • Výhody a nevýhody
 • Kde se kontejnerizace používá

Kontejnery vs. virtuální stroje

 • Základní porovnání a kdy použít co

Architektura kontejnerizace

 • Microservices vs Monolith
 • Orchestration a clustering
 • Komunikace mezi kontejnery
 • Best practices pro design a bezpečnost
 • Scalability a High Availability

Technologie kontejnerizace

 • Docker
 • Podman
 • Rkt
 • LXC/LXD

 

Délka školení: 1 den

V praktické části školení se účastníci seznámí se základy práce s kontejnery (45 min.), včetně vytváření, spouštění a správy, a získají praktický vhled do této transformující se oblasti vývoje a provozu aplikací.