[vc_row][vc_column][vc_column_text]Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje shromážděné společností Anywhere s.r.o. v souvislosti s jejich poskytovanými službami. Více informací o společnosti Anywhere najdete na webové stránce: www.anywhere.cz. Pro účely ochrany osobních údajů a uplatnění vašich práv je správcem osobních údajů společnost Anywhere s.r.o., IČO: 27905047, Jaselská 6, 160 00 Praha 6.

ÚVODEM

Ceníme si důvěry, kterou v nás vkládáte tím, že nám v některých případech svěřujete své osobní údaje. Vaše osobní údaje vždy použijeme jen s obecně závaznými právními předpisy a takovým způsobem, aby nedošlo k porušení Vašich práv.

O tom, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji, vás budeme pravidelně informovat na této stránce Zásady ochrany osobních údajů. Budete vědět, které údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, s kým je sdílíme, jak je chráníme, a na koho byste se měli obrátit v případě, že máte jakékoli otázky.

Vaše osobní údaje řádně zabezpečujeme a ochraňujeme je před zneužitím.

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

„Osobní údaje“ v těchto Zásadách ochrany osobních údajů znamenají informace nebo části informací, které mohou vést vaší identifikaci a další informace s těmito informacemi související. Mezi tyto informace obvykle patří např. vaše jméno, pozice ve firmě, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Vaše osobní údaje můžeme získat z různých zdrojů:

Z JAKÉHO DŮVODU VAŠE DATA SHROMAŽĎUJEME?

Údaje o vaší aktivitě využíváme k následujícím účelům:

Vaše osobní údaje používáme k těmto účelům:

VÁŠ SOUHLAS

Společnost Anywhere bude shromažďovat, využívat a zveřejňovat vaše osobní údaje pouze v zákonem dovolených případech. Ve většině případů vás výslovně požádáme o udělení souhlasu, v některých případech však může být právním důvodem oprávněný zájem společnosti Anywhere, nebo plnění smlouvy s vámi.

Pokud vyplníte nějaký náš formulář, vždy vás na závěr požádáme o váš výslovný souhlas s naším zpracováním vašich osobních údajů. V některých případech, kdy z vaší aktivity bude patrné, že od nás očekáváte nějaké plnění, může být zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, kterou s námi tímto způsobem (i nevýslovným = konkludentním) způsobem uzavřete. Jestliže s tímto nesouhlasíte, přestaňte, prosím, používat stránky Anywhere a ani jiným způsobem neposkytujte své osobní údaje společnosti Anywhere.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K ochraně vašich osobních údajů využijeme všechny přiměřené technické a organizační prostředky a příslušná opatření, přičemž totéž budeme vyžadovat také od všech představitelů třetích stran, kteří budou vaše osobní údaje na základě smlouvy s námi zpracovávat.

Přístup k vašim osobním údajům cizími osobami je zakázán z důvodů prevence neoprávněného přístupu, pozměňování nebo zneužití. Oprávnění k přístupu k vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci a zmocněnci společnosti Anywhere, a to pouze v rozsahu vyžadovaném pro daný účel.

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NA KOHO SE OBRÁTIT

V případě, že máte jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s vašimi osobními údaji, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu: info@anywhere.cz.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poslední aktualizace našich Zásad ochrany osobních údajů byla provedena 1. května 2018. Jejich znění se může čas od času změnit s tím, že na těchto stránkách vždy zveřejníme aktualizovanou verzi. Doporučujeme, abyste tyto stránky navštěvovali pravidelně a přiměřeně často, abyste měli k dispozici aktuální informace o tom, jakým způsobem používáme vaše osobní údaje.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]