Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje shromážděné společností Anywhere s.r.o. v souvislosti s jejich poskytovanými službami. Více informací o společnosti Anywhere najdete na webové stránce: www.anywhere.cz. Pro účely ochrany osobních údajů a uplatnění vašich práv je správcem osobních údajů společnost Anywhere s.r.o., IČO: 27905047, Jaselská 6, 160 00 Praha 6.

ÚVODEM

Ceníme si důvěry, kterou v nás vkládáte tím, že nám v některých případech svěřujete své osobní údaje. Vaše osobní údaje vždy použijeme jen s obecně závaznými právními předpisy a takovým způsobem, aby nedošlo k porušení Vašich práv.

O tom, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji, vás budeme pravidelně informovat na této stránce Zásady ochrany osobních údajů. Budete vědět, které údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, s kým je sdílíme, jak je chráníme, a na koho byste se měli obrátit v případě, že máte jakékoli otázky.

Vaše osobní údaje řádně zabezpečujeme a ochraňujeme je před zneužitím.

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

„Osobní údaje“ v těchto Zásadách ochrany osobních údajů znamenají informace nebo části informací, které mohou vést vaší identifikaci a další informace s těmito informacemi související. Mezi tyto informace obvykle patří např. vaše jméno, pozice ve firmě, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Vaše osobní údaje můžeme získat z různých zdrojů:

 • Informace, které nám poskytnete dobrovolně sami.

 • Při registraci na námi pořádanou akci, když se přihlašujete k odběru informačního seriálu zasílaného emailem nebo od nás kupujete produkt či službu, vyplňujete kontaktní formulář, kde vznášíte dotaz či poptávku. V kontaktním formuláři najdete vždy informace o účelu zpracování a o jeho právním základu.
 • Informace, které od vás získáváme přímo: jméno; pozice ve firmě; e-mailová adresa; telefonní číslo; platební údaje; uživatelský obsah, příspěvky a další obsah, který jste odeslali na webové stránky Anywhere; jakékoli další osobní údaje, které jste nám poskytli dobrovolně. Ve všech těchto případech, pokud zpracování vašich osobních údajů nebude nezbytné pro plnění smlouvy s vámi, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na váš návrh, vás požádáme o váš výslovný souhlas s naším zpracováním vašich osobních údajů.
 • Informace, které získáváme automaticky, když používáte webové stránky Anywhere.

 • V souladu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů a příslušnými právními předpisy používáme (nebo třetí strana poskytující služby naším jménem) soubory cookie a další nástroje (nástroje pro analýzu webu), které automaticky získávají informace o vás v případě, že používáte stránky www.anywhere.cz.
 • Mezi automaticky získávané informace patří: informace o tom, který webový prohlížeč používáte; podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli; vaše IP adresa; odkazy, na které jste klikli; vaše uživatelské jméno, profilový obrázek, pohlaví, sítě a další informace, jejichž sdílení jste povolili při používání stránek třetích stran (např. použití tlačítka „To se mi líbí“ na stránce Facebook nebo funkce +1 ve službě Google+). Prosím vezměte na vědomí, že automaticky získávané informace nemusí být a ani ve většině případů nejsou osobními údaji, protože ani jejich kombinace nemusí umožnit vaši identifikaci. V těchto případech nebudete žádáni o souhlas se zpracováním informací, které netvoří osobní údaje. V souladu s legislativou však požadujeme souhlas s ukládáním souborů cookie na váš počítač.
 • Soubory cookie a anonymní identifikátory používáme ke zvýšení produktivity našich webových stránek a produktů, k přizpůsobení inzerce na míru vašim potřebám a povolení určitých funkcí webových stránek nebo produktů.
 • Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení přijímá soubory cookie. Nastavení svého prohlížeče můžete změnit tak, aby soubory cookie blokoval nebo aby vás upozornil, když budou odesílány na vaše zařízení.
 • Naše webové stránky využívají Analytické Nástroje Google poskytované společností Google, Inc. Tyto nástroje pracují se soubory cookie a pomáhají společnosti Anywhere analyzovat, jakým způsobem uživatelé využívají naše stránky a produkty. Pokud si nepřejete, aby společnost Google shromažďovala a používala Data z Analytických Nástrojů Google, můžete si stáhnout a nainstalovat modul plug-in prohlížeče, který je k dispozici na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • Na našich webových stránkách se mohou objevovat odkazy na webové stránky nebo jiné externí zdroje řízené třetími stranami. Pokud k těmto externím zdrojům prostřednictvím uvedených odkazů přejdete, mějte na paměti, že mají vlastní zásady ochrany osobních údajů. Ve chvíli, kdy tyto webové stránky a zdroje využíváte, platí tyto zásady i pro vás. Než proto na externích webových stránkách uvedete jakékoli osobní údaje, dobře si jejich zásady prostudujte.
 • Informace, které získáváme z jiných zdrojů

 • Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také z důvodu našeho oprávněného zájmu na šíření marketingových informací o naší společnosti a produktech. Obvykle k tomuto účelu získáváme vaše osobní údaje z komerčně dostupných zdrojů, jako jsou veřejné databáze, nástroje pro sběr dat a informace od třetích stran, ale právním důvodem může být i plnění smlouvy s vámi. Takové šíření marketingových informací je obchodním sdělením, se kterým můžete kdykoliv vyslovit písemně svůj nesouhlas.
 • Online reklama

 • Můžeme sdílet informace o vaší uživatelské aktivitě na stránkách s důvěryhodnými třetími stranami (např. s inzerenty, reklamními agenturami, reklamními sítěmi atd.), abychom vám poskytli lepší obsah stránek, včetně příslušné reklamy na produkty a služby, o kterých si myslíme, že vás budou zajímat. Umožní-li tyto informace ve svém souboru vaši identifikaci, platí, že požádáme o váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, nepůjde-li o informace, které získáváme z jiných zdrojů.
 • Tyto třetí strany mohou nastavit a mít přístup ke svým vlastním souborům cookie a obdobným technologiím na vašich zařízeních.

Z JAKÉHO DŮVODU VAŠE DATA SHROMAŽĎUJEME?

Údaje o vaší aktivitě využíváme k následujícím účelům:

 • Zlepšení našich produktů a služeb a zvýšení vašeho pohodlí při používání webových stránek Anywhere.
 • Vaše osobní údaje můžeme použít k následujícím účelům: hodnocení využití stránek Anywhere, produktů a služeb; analýza efektivity našich reklam; přizpůsobení stránek Anywhere vašim potřebám, zvýšení pohodlí při jejich používání, hodnocení statistik webové aktivity; sběr informací o zařízeních, pomocí nichž si prohlížíte stránky Anywhere, např. vaše IP adresa, typ webového prohlížeče nebo používaný operační systém.

Vaše osobní údaje používáme k těmto účelům:

 • Kontaktování vaší osoby kvůli nabídce produktů a služeb, včetně produktů a služeb třetích stran, o nichž si myslíme, že by vás mohly zajímat, a to za předpokladu, že jste k tomu udělili souhlas (informační e-maily nebo jiné informace týkající se produktů společnosti Anywhere).
 • Kdykoli se můžete rozhodnout, že tato sdělení již nechcete přijímat. Jakékoli přímé obchodní sdělení, které vám zašleme, obsahuje nezbytné informace o způsobu odhlášení se z jeho odběru. Odhlášení je také možné prostřednictvím e-mailu: info@anywhere.cz.
 • Nabídka produktů nebo služeb, které jste si od nás vyžádali.
 • Vaše osobní údaje můžeme použít pro odpovědi na vaše dotazy nebo komentáře, k zaslání upřesňujících informací, nabídky apod.
 • Zpětná vazba na námi poskytované služby.
 • Vaše osobní údaje můžeme použít pro zpracování výsledků průzkumu zákaznické spokojenosti, pokud nám k tomu udělíte souhlas.

VÁŠ SOUHLAS

Společnost Anywhere bude shromažďovat, využívat a zveřejňovat vaše osobní údaje pouze v zákonem dovolených případech. Ve většině případů vás výslovně požádáme o udělení souhlasu, v některých případech však může být právním důvodem oprávněný zájem společnosti Anywhere, nebo plnění smlouvy s vámi.

Pokud vyplníte nějaký náš formulář, vždy vás na závěr požádáme o váš výslovný souhlas s naším zpracováním vašich osobních údajů. V některých případech, kdy z vaší aktivity bude patrné, že od nás očekáváte nějaké plnění, může být zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, kterou s námi tímto způsobem (i nevýslovným = konkludentním) způsobem uzavřete. Jestliže s tímto nesouhlasíte, přestaňte, prosím, používat stránky Anywhere a ani jiným způsobem neposkytujte své osobní údaje společnosti Anywhere.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K ochraně vašich osobních údajů využijeme všechny přiměřené technické a organizační prostředky a příslušná opatření, přičemž totéž budeme vyžadovat také od všech představitelů třetích stran, kteří budou vaše osobní údaje na základě smlouvy s námi zpracovávat.

Přístup k vašim osobním údajům cizími osobami je zakázán z důvodů prevence neoprávněného přístupu, pozměňování nebo zneužití. Oprávnění k přístupu k vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci a zmocněnci společnosti Anywhere, a to pouze v rozsahu vyžadovaném pro daný účel.

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NA KOHO SE OBRÁTIT

V případě, že máte jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s vašimi osobními údaji, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu: info@anywhere.cz.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poslední aktualizace našich Zásad ochrany osobních údajů byla provedena 1. května 2018. Jejich znění se může čas od času změnit s tím, že na těchto stránkách vždy zveřejníme aktualizovanou verzi. Doporučujeme, abyste tyto stránky navštěvovali pravidelně a přiměřeně často, abyste měli k dispozici aktuální informace o tom, jakým způsobem používáme vaše osobní údaje.

X