Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Zveme Vás na náš následující IT Break na téma Testování Softwaru.

Probereme především tato témata:

  • Úvod do testování
  • Typy testů
  • Představení a srovnání nejpoužívanějším nástrojů (Selenium, Cypress, Playwright)
  • Interaktivní čáast
  • Vstupte rovnou do budoucnosti

Přihlášení na IT break zdarma.