Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Jak vyrobit a udržovat perfektní zadávací dokumentaci

22 900  bez DPH

Předpoklady

Účastník kurzu by měl mít alespoň nějakou zkušenost nebo povědomí o
následujících nástrojích, metodikách nebo rámcích:

 • notační jazyk ArchiMate,
 • modelování procesů v rotačním jazyce BPMN,
 • návrh softwarové architektury,
 • TOGAF ADM cyklus,
 • finanční aspekty výběru IT řešení,práci s nástroji camunda, archi nebo sparx,
 • dokumentace architektury a práce nad sdíleným modelem.

Důležité: pro třetí den je nutná praktická znalost modelování v nástrojích Archi,
Camunda nebo SparxEA.

Cíle

Hlavním cílem je vytvořit postup tvorby a obsahu kvalitní zadávací dokumentace,
která zohledňuje:

 • požadavky byznysu,
 • podnikovou a IT strategii,
 • IT rozpočet,
 • IT infrastrukturu,
 • enterprise architekturu.

Obsah

Základní kurz trvá dva dny, třetí den je volitelný. První den se zaměřuje na
vysvětlení teorie, popisu vize a současného stavu a obsahuje tyto bloky:

 • teoretické rámce a nástroje pro popis enterprise architektury,
 • definici projektu – motivační část,
 • popisu AS-IS architektury,

Druhý den se zabývá návrhem požadované TO-BE architektury od A až do Z.
Projdeme ADM cyklus od fáze B až do fáze F. Popis cílového stavu obsahuje tyto bloky:

 • procesy,
 • scénáře,
 • datový model,
 • aplikační služby,
 • technologie.

Třetí den je zaměřen na návrh stavebních bloků konkrétních řešení, které jsou
součástí každého informačního systému:

 • automatizace procesů,
 • spisové služby,
 • centrální databáze,
 • uživatelského portálu,
 • integrační bus,
 • datového skladu a BI reportingu.

Celý blok uzavře fáze implementace a migrace, která bude řešit tyto
problematiky:

 • propojení implementace a vize,
 • implementační strategii,
 • kolaborace současných a nových systémů,
 • migraci dat,
 • testování.

Celá problematika bude zpracována formou modelu v nástroji Archi, kdy si
účastník odnese celý funkční model, se kterým bude moci dále pracovat.