Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

OESA - Open Enterprise Security Architecture

40 000  bez DPH

Luboš Fryc, TOGAF®, SABSA® and Business Architecture expert


Luboš Fryc je kouč a školitel podnikové a bezpečnostní architektury. Přednáší mj. standardy TOGAF®, SABSA® a Business Architecture, a to s důrazem na vysvětlení vzájemných vazeb s dalšími metodikami, jako řízení rizik a služeb, projektové a procesní řízení nebo ověřování kvality.

Aktivně spolupracuje na tvorbě standardů a na přípravě Bodies of Knowledge v rámci celosvětové komunity The Open Group Architecture & ArchiMate Forum.

Je držitelem certifikátů TOGAF® 9 CertifiedTOGAF® Essentials 2018 a The TOGAF® Standard – Version 9.2 a IRS within TOGAF®.


Anotace:

Dvoudenní školení zaměřené na strukturální popis rámce, určeného pro návrh, implementaci a operativu bezpečností architektury podniku.

I. den

General Description of an Enterprise Security Program

 1. Enterprise Security Program Framework
 2. Enterprise Security Architecture
 3. Housing Design Model
 4. The Enterprise Security System Design Model
 5. Community Standards vs. Corporate Standards
 6. Building Codes and Engineering Practices vs. Governance
 7. House Architecture vs. Security Technology Architecture
 8. Bill of Materials vs. Security Services
 9. Maintenance vs. Operations
 10. The Remodelling

Security Governance

 1. Governance Components and Processes
 2. Governance Process Overview
 3. Governance Process Roles
 4. Governance Model Policy Framework
 5. Governance Principles
 6. Security by Design
 7. Managed Risk
 8. Usability and Manageability
 9. Defense in Depth
 10. Simplicity
 11. Resilience
 12. Integrity
 13. Enforced Policy
 14. Design for Malice
 15. Mobility
 16. Policies
 17. Policy Development
 18. Policy Template – ISO/IEC 27002:2022
 19. Security Policy Language – XACML
 20. Standards, Guidelines, Procedures
 21. Enforcement
 22. Ongoing Assessment
 23. Governance Example
 24. Authentication Policy Example
 25. Password Quality Enforcement Standard Example
 26. Example Comments

Security Technology Architecture

 1. Components and Processes
 2. Conceptual Framework for Policy-Driven Security
 3. Conceptual Architecture for Policy-Driven Security
 4. PDP/PEP Detail
 5. Identity Management Architecture
 6. Identity Management Conceptual Architecture
 7. Identity Management Logical Architecture
 8. Identity Management Security Services Template
 9. Identity Management Physical Architecture
 10. Federated Identity Management
 11. Border Protection Architecture
 12. Border Protection Conceptual Architecture
 13. Border Protection Logical Architecture
 14. Border Protection Security Services Template
 15. Other Security Services Template
 16. Access Management Services
 17. Configuration Management Services
 18. Access Control Services
 19. Authentication Services
 20. Authorization Services
 21. Detection Services
 22. Virtualization
 23. Content Control Services
 24. Auditing Srvices
 25. Cryptographic Services
 26. Design and Development
 27. Design Principles
 28. Design Requirements
 29. Design Best Practices
 30. Re-Usable Tools, Libraries, Templates
 31. Coding Best Practices
 32. Testing Best Practices

II. den

Security Operations

 1. Asset Management
 2. Security Event Management
 3. Security Administration
 4. Security Compliance
 5. Vulnerability Management
 6. Reactive Process for Responding to Vulnerability Notifications
 7. Proactive Process for Vulnerability Identification and Response
 8. Event Management
 9. Incident Management
 10. Testing Security Architecture
 11. Security Metrics
 12. Operational and Business-Aligned Metrics
 13. Objectives
 14. What is a Security Metric?
 15. Types of Metrics
 16. Applying Security Metrics
 17. Types of Metrics
 18. Security Metrics Process

Toward Policy-Driven Security Architecture

 1. Policy Layers and Relationships
 2. Policy Automation Vision
 3. Policy Automation Model
 4. Policy Automation Model – HIPAA Example
 5. Policy Automation Roadmap

Conclusions and Recommendations

 1. Conclusions
 2. Recommendations
 3. Recommendations to User Organizations
 4. Recommendations to Vendors and Standards Organizations

A Glossary of Resources

 1. Annex 1 – Security Governance Resources and Tools
 2. Annex 2 – NIST References for O-ESA Implementation

Security Architecture Checklist